TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/6 1290 1290,67 (3,09(0,24 %)) 778969124 778969124
11/6 1284 1284,41 (-6,26(-0,49 %)) 859350069 859350069
12/6 1300 1300,19 (15,78(1,23 %)) 771489483 771489483
13/6 1301 1301,51 (1,32(0,10 %)) 829277993 829277993
14/6 1279 1279,91 (-21,6(-1,66 %)) 1009516769 1009516769

TRUNG BÌNH

849,72tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 849,72 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,11% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 22.002,33 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,08% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-7,67 (-0,60%)

CHỐT TUẦN: 1279.91

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/6 245 245,5768 (0,59(0,24 %)) 77759549 77759549
11/6 246 246,41 (0,83(0,24 %)) 97891284 97891284
12/6 248 248,3087 (1,9(0,77 %)) 76753607 76753607
13/6 248 248,3592 (0,05(0,02 %)) 73776132 73776132
14/6 243 243,9662 (-4,39(-1,77 %)) 105968295 105968295

TRUNG BÌNH

86,43tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 86,43 triệu đơn vị/phiên, tăng 5,52% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.692,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 7,93% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,01 (-0,41%)

CHỐT TUẦN: 243.9662

 • ATS
  40,77%
 • TMX
  38,67%
 • SFC
  26,5%
 • TXM
  24,36%
 • DC2
  23,29%
 • HMR
  -29,07%
 • VNT
  -18,37%
 • NHC
  -17,71%
 • VE8
  -15,69%
 • CMC
  -13,95%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
10/6 96 1.299,03 96 2.590,52 96 -1.291,49
11/6 96 1.235,83 96 3.060,70 96 -1.824,87
12/6 96 1.913,02 96 2.433,52 96 -520,50
13/6 96 1.755,51 96 3.120,73 96 -1.365,22
14/6 96 2.070,52 96 2.609,91 96 -539,39
TỔNG 96 8.273,91 96 13.815,38 96 -5.541,47

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+3.587 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 29.300 -> 29.100 (-0,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.650.000.035(+133.680.035: GD nội bộ)

Tổng tài sản: 48.015 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.037 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 43.500 -> 42.000 (-3,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 691.274.400

Tổng tài sản: 29.034 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-62 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 40.400 -> 40.300 (-0,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu SCG: 65.700 -> 66.100 (+0,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 69.000 -> 68.800 (-0,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 23.890 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-822 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 23.700 -> 23.950 (+1,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 108.961.173

Cổ phiếu VJC: 109.000 -> 104.800 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 23.801 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+305 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 29.300 -> 29.100 (-0,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 440.000.009(+13.429.709: GD nội bộ)

Tổng tài sản: 12.804 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

+669 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 18.100 -> 18.650 (+3,04%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.742.030

Cổ phiếu FPT: 142.000 -> 131.000 (-7,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 88.731.921(+11.573.727: Điều chỉnh giá CP)

Tổng tài sản: 11.675 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+3 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 77.600 -> 78.000 (+0,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 6.784.640

Cổ phiếu TCB: 49.100 -> 49.100 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 9.079 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+1.058 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 25.600 -> 25.600 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 334.728.562(+41.346.389: GD nội bộ)

Tổng tài sản: 8.569 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Mẹ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

0 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 49.100 -> 49.100 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 8.550 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-256 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 43.500 -> 42.000 (-3,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 170.610.525

Tổng tài sản: 7.166 tỷ đồng