TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
8/4 1250 1250,35 (-4,76(-0,38 %)) 790344900 790.344.900
9/4 1262 1262,82 (12,47(1,00 %)) 648177200 648.177.200
10/4 1258 1258,56 (-4,26(-0,34 %)) 633149400 633.149.400
11/4 1258 1258,2 (-0,36(-0,03 %)) 642868552 642.868.552
12/4 1276 1276,6 (18,4(1,46 %)) 696705294 696.705.294

TRUNG BÌNH

682,25tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 682,25 triệu đơn vị/phiên, giảm 30,22% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 16.260,38 tỷ/phiên, giảm 31,91% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+21,49 (+1,71%)

CHỐT TUẦN: 1276.6

Phiên Chỉ số Khối lượng
8/4 238 238,46 (-1,22(-0,51 %)) 72563200 72.563.200
9/4 239 239,74 (1,66(0,70 %)) 74124100 74.124.100
10/4 238 238,62 (-1,74(-0,72 %)) 51822600 51.822.600
11/4 238 238,82 (0,04(0,02 %)) 71760700 71.760.700
12/4 240 240,89 (1,83(0,77 %)) 71327000 71.327.000

TRUNG BÌNH

68,32tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 68,32 triệu đơn vị/phiên, giảm 35,29% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.409,84 tỷ/phiên, giảm 40,22% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-0,19 (-0,08%)

CHỐT TUẦN: 240.89

 • DXV
  31,96%
 • APC
  25,72%
 • HMR
  21,93%
 • DCL
  21,92%
 • HU1
  19,14%
 • PSH
  -28,49%
 • QBS
  -26,67%
 • VMS
  -20,66%
 • VCM
  -17,69%
 • KHS
  -17,09%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
8/4 96 1.532,52 96 1.613,30 96 -80,78
9/4 96 1.877,24 96 1.583,13 96 294,11
10/4 96 1.716,14 96 2.328,71 96 -612,57
11/4 96 1.834,57 96 1.680,61 96 153,96
12/4 96 7.190,29 96 7.920,04 96 -729,75
TỔNG 96 14.150,76 96 15.125,79 96 -975,03

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+758 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 29.450 -> 29.950 (+1,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.516.320.000

Tổng tài sản: 45.414 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+449 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 47.800 -> 48.450 (+1,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ 691.274.400

Tổng tài sản: 33.492 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.135 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 23.350 -> 24.300 (+4,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 108.961.173

Cổ phiếu VJC: 101.900 -> 107.000 (+5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 24.284 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+496 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 40.500 -> 40.800 (+0,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 11.600 -> 12.000 (+3,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 65.500 -> 65.600 (+0,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 65.200 -> 67.000 (+2,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 23.744 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+213 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 29.450 -> 29.950 (+1,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 12.776 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-73 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 32.200 -> 31.950 (-0,78%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 293.382.173

Tổng tài sản: 9.374 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

+140 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 18.200 -> 18.700 (+2,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.742.030

Cổ phiếu FPT: 113.700 -> 115.500 (+1,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 77.158.194

Tổng tài sản: 8.963 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+383 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 71.900 -> 71.900 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 6.784.640

Cổ phiếu TCB: 45.200 -> 47.400 (+4,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 8.742 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+111 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 47.800 -> 48.450 (+1,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 170.610.525

Tổng tài sản: 8.266 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Mẹ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+383 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 45.200 -> 47.400 (+4,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 8.254 tỷ đồng