TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/8 1201 1201,72 (+18,35(+1,55%)) 882.846.337 882.846.337
29/8 1204 1204,43 (+2,71(+0,23%)) 990936199 990.936.199
30/8 1213 1213,16 (+8,73(+0,72%)) 911988548 911.988.548
31/8 1224 1224,05 (+10,89(+0,90%)) 945474870 945.474.870

TRUNG BÌNH

932,81tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 932,81 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,82% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 20.936,29 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,78% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+40,68 (+3,44%)

CHỐT TUẦN: 1224,05

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/8 244 244,88 (+1,98(+0,82%)) 120.757.069 120.757.069
29/8 246 246,48 (+1,60(+0,65%)) 118648256 118.648.256
30/8 247 247,96 (+1,48(+0,60%)) 100960003 100.960.003
31/8 249 249,75 (+1,79(+0,72%)) 96509901 96.509.901

TRUNG BÌNH

109,22tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 109,22 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,11% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.113,70 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,14% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+6,85 (+2,82%)

CHỐT TUẦN: 249,75

 • GLT
  31%
 • QST
  30,4%
 • LDP
  2566%
 • CX8
  24,07%
 • VLA
  20,75%
 • PTD
  -17,52%
 • ARM
  -16,67%
 • MAS
  -15,25%
 • L43
  -13,51%
 • HAD
  -11,29%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
28/8 96 1.519,29 96 1.409,65 96 109,64
29/8 96 1.540,94 96 1.689,39 96 -148,45
30/8 96 1.474,70 96 923,69 96 551,01
31/8 96 2.444,55 96 1.942,08 96 502,48
TỔNG 96 6.979,47 96 5.964,81 96 1.014,67

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-968 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 63.500 -> 62.100 (-2,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 691.274.400

Tổng tài sản: 42.928 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+2.502 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 25.950 -> 27.600 (+6,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 41.850 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+109 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 40.300 -> 40.200 (-0,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 13.300 -> 13.600 (+2,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 64.900 -> 67.500 (+4,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 64.200 -> 64.600 (+0,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 23.106 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+267 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 16.250 -> 16.850 (+3,69%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 107.661.174

Cổ phiếu VJC: 97.000 -> 98.000 (+1,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 21.631 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+704 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 25.950 -> 27.600 (+6,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 11.773 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-238 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 63.500 -> 62.100 (-2,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 10.553 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

+471 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 18.850 -> 19.600 (+3,98%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.742.030

Cổ phiếu FPT: 90.600 -> 96.700 (+6,73%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 77.158.194

Tổng tài sản: 7.461 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+792 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 22.100 -> 24.800 (+12,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 293.382.173

Tổng tài sản: 7.276 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-159 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 63.500 -> 62.100 (-2,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 7.048 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

+246 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 20.200 -> 20.950 (+3,71%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.899

Tổng tài sản: 6.883 tỷ đồng