TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
14/8 1236 1236,84 (+4,63(+0,38%)) 1.106.278.804 1.106.278.804
15/8 1234 1234,05 (-2,79(-0,23%)) 912.029.078 912.029.078
16/8 1243 1243,26 (+9,21(+0,75%)) 930667089 930.667.089
17/8 1233 1233,48 (-9,78(-0,79%)) 1111719043 1.111.719.043
18/8 1177 1177,99 (-55,49(-4,50%)) 1702046002 1.702.046.002

TRUNG BÌNH

1.152,55tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 1.152,55 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,83% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 25.069,50 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,97% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-54,22 (-4,40%)

CHỐT TUẦN: 1177,99

Phiên Chỉ số Khối lượng
14/8 250 250,44 (+5,19(+2,12%)) 135.663.700 135.663.700
15/8 251 251,45 (+1,01(+0,40%)) 125.927.100 125.927.100
16/8 252 252,56 (+1,11(+0,44%)) 109332084 109.332.084
17/8 249 249,97 (-2,59(-1,03%)) 139673737 139.673.737
18/8 235 235,96 (-14,01(-5,60%)) 238353400 238.353.400

TRUNG BÌNH

149,79tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 149,79 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,74% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.684,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,24% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-9,29 (-3,79%)

CHỐT TUẦN: 235,96

 • VLA
  60%
 • PIT
  48,99%
 • PEN
  46,15%
 • CJC
  45,06%
 • SCD
  27,6%
 • S99
  -22,13%
 • AGM
  -19,66%
 • MCF
  -19,2%
 • DDG
  -18,18%
 • DHT
  -17,79%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
14/8 96 1.264,09 96 2.239,52 96 -975,42
15/8 96 1.115,19 96 1.672,31 96 -557,11
16/8 96 1.276,71 96 1.352,61 96 -75,89
17/8 96 1.980,57 96 1.925,19 96 55,38
18/8 96 2.601,94 96 2.143,35 96 458,59
TỔNG 96 8.238,51 96 9.332,97 96 -1.094,46

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-3.940 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 72.600 -> 66.900 (-7,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 691.274.400

Tổng tài sản: 46.246 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.820 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 27.700 -> 26.500 (-4,33%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 40.182 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-237 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 40.700 -> 39.900 (-1,97%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 14.900 -> 14.500 (-2,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 64.900 -> 64.700 (-0,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 65.400 -> 65.000 (-0,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 23.147 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-739 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 17.050 -> 16.200 (-4,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 107.661.174

Cổ phiếu VJC: 101.100 -> 97.900 (-3,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 21.541 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-969 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 72.600 -> 66.900 (-7,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 11.369 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-512 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 27.700 -> 26.500 (-4,33%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 11.304 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-647 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 72.600 -> 66.900 (-7,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 7.593 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

-460 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 22.000 -> 20.600 (-6,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.899

Tổng tài sản: 6.768 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

-457 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 22.000 -> 20.600 (-6,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 6.731 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Quyên

Mẹ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

-456 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 22.000 -> 20.600 (-6,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 325.888.953

Tổng tài sản: 6.713 tỷ đồng