TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
22/5 1070 1070,64 (+3,57(+0,33%)) 711.106.360 711.106.360
23/5 1065 1065,85 (-4,79(-0,45%)) 721.987.481 721.987.481
24/5 1061 1061,79 (-4,06(-0,38%)) 794095122 794.095.122
25/5 1064 1064,63 (+2,84(+0,27%)) 669530149 669.530.149
26/5 1063 1063,76 (-0,87(-0,08%)) 640714612 640.714.612

TRUNG BÌNH

707,49tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 707,49 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,86% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 12.351,21 tỷ/phiên, giảm 2,40% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-3,31 (-0,31%)

CHỐT TUẦN: 1063,76

Phiên Chỉ số Khối lượng
22/5 215 215,90 (+1,99(+0,93%)) 83.618.612 83.618.612
23/5 215 215,79 (-0,11(-0,05%)) 109.404.800 109.404.800
24/5 215 215,96 (+0,17(+0,08%)) 93695485 93.695.485
25/5 216 216,78 (+0,82(+0,38%)) 94202905 94.202.905
26/5 217 217,64 (+0,86(+0,40%)) 86512146 86.512.146

TRUNG BÌNH

93,49tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 93,49 triệu đơn vị/phiên, giảm 15,46% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.497,99 tỷ/phiên, giảm 5,74% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+3,73 (+1,74%)

CHỐT TUẦN: 217,64

 • SDG
  42,06%
 • EVG
  31,88%
 • VC7
  29,35%
 • SGR
  27,51%
 • NHA
  23,87%
 • SGC
  -26,77%
 • VLA
  -20,43%
 • NAV
  -19,19%
 • CJC
  -18,89%
 • L40
  -18,41%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
22/5 96 512,53 96 981,35 96 -468,82
23/5 96 586,40 96 1.194,92 96 -608,52
24/5 96 636,69 96 1.192,51 96 -555,82
25/5 96 730,22 96 1.123,26 96 -393,04
26/5 96 855,59 96 1.197,58 96 -341,99
TỔNG 96 3.321,43 96 5.689,61 96 -2.368,18

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-346 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 52.500 -> 52.000 (-0,95%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 691.274.400

Tổng tài sản: 35.946 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.061 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.800 -> 21.100 (-3,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 31.994 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-147 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 39.700 -> 39.600 (-0,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 11.500 -> 11.300 (-1,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 64.800 -> 64.200 (-0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 66.300 -> 65.800 (-0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 23.231 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-112 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 19.400 -> 19.500 (+0,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 93.618.412

Cổ phiếu VJC: 98.700 -> 98.100 (-0,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 21.662 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-299 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.800 -> 21.100 (-3,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 9.001 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-85 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 52.500 -> 52.000 (-0,95%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 8.837 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

+23 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 23.400 -> 23.650 (+1,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.969.991

Cổ phiếu FPT: 82.800 -> 83.100 (+0,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 77.158.194

Tổng tài sản: 6.412 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

-66 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.350 -> 19.150 (-1,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.901

Tổng tài sản: 6.292 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

-65 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.350 -> 19.150 (-1,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 6.257 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Quyên

Mẹ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

-65 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.350 -> 19.150 (-1,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 325.888.954

Tổng tài sản: 6.241 tỷ đồng