TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/3 1023 1023,10 (-22,04(-2,11%)) 567.363.237 567.363.237
21/3 1032 1032,43 (+9,33(+0,91%)) 474.892.969 474.892.969
22/3 1040 1040,54 (+8,11(+0,79%)) 458776626 458.776.626
23/3 1045 1045,10 (+4,56(+0,44%)) 431450931 431.450.931
24/3 1046 1046,79 (+1,69(+0,16%)) 577350940 577.350.940

TRUNG BÌNH

501,97tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 501,97 triệu đơn vị/phiên, giảm 15,41% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 8.780,50 tỷ/phiên, giảm 15,64% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,65 (+0,16%)

CHỐT TUẦN: 1046,79

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/3 201 201,62 (-2,85(-1,39%)) 57.765.100 57.765.100
21/3 203 203,11 (+1,49(+0,74%)) 45.938.052 45.938.052
22/3 203 203,96 (+0,85(+0,42%)) 50198501 50.198.501
23/3 203 203,32 (-0,64(-0,31%)) 52143600 52.143.600
24/3 205 205,72 (+2,40(+1,18%)) 67228600 67.228.600

TRUNG BÌNH

54,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,65 triệu đơn vị/phiên, giảm 13,93% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 847,95 tỷ/phiên, giảm 9,61% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,25 (+0,61%)

CHỐT TUẦN: 205,72

 • LDP
  38%
 • KDM
  31,97%
 • THS
  25%
 • SPI
  22,73%
 • BPC
  22,73%
 • VTH
  -15,58%
 • CKV
  -14,29%
 • CPC
  -14,2%
 • LAF
  -14,18%
 • SC5
  -13,71%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
20/3 96 1.166,93 96 1.506,13 96 -339,20
21/3 96 1.693,40 96 1.580,03 96 113,37
22/3 96 1.452,12 96 1.263,13 96 189,00
23/3 96 1.249,46 96 918,69 96 330,77
24/3 96 1.451,91 96 1.347,48 96 104,43
TỔNG 96 7.013,82 96 6.615,46 96 398,36

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+74 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 53.200 -> 53.300 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 742.040.342

Tổng tài sản: 39.551 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

0 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 20.400 -> 20.400 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 30.933 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-588 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 18.500 -> 18.050 (-2,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 93.618.412

Cổ phiếu VJC: 108.900 -> 106.200 (-2,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 23.165 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+191 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 42.300 -> 43.500 (+2,84%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 10.800 -> 10.700 (-0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 67.100 -> 69.700 (+3,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 61.500 -> 61.400 (-0,16%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 22.829 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+17 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 53.200 -> 53.300 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 9.058 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

0 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 20.400 -> 20.400 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 8.702 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

+476 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.700 -> 21.150 (+7,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.901

Tổng tài sản: 6.949 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

+474 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.700 -> 21.150 (+7,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 6.911 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Quyên

Mẹ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

+473 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.700 -> 21.150 (+7,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 325.888.954

Tổng tài sản: 6.893 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+11 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 53.200 -> 53.300 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 6.049 tỷ đồng