TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/3 1052 1052,80 (-0,20(-0,02%)) 625.071.605 625.071.605
14/3 1040 1040,13 (-12,67(-1,20%)) 621.186.235 621.186.235
15/3 1062 1062,19 (+22,06(+2,12%)) 622855977 622.855.977
16/3 1047 1047,40 (-14,79(-1,39%)) 532926812 532.926.812
17/3 1045 1045,14 (-2,26(-0,22%)) 564932380 564.932.380

TRUNG BÌNH

593,39tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 593,39 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,60% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 10.408,02 triệu đơn vị/phiên, tăng 20,82% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-7,86 (-0,75%)

CHỐT TUẦN: 1045,14

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/3 205 205,85 (-2,01(-0,97%)) 54.613.315 54.613.315
14/3 202 202,55 (-3,30(-1,60%)) 78.048.980 78.048.980
15/3 207 207,01 (+4,46(+2,20%)) 82419160 82.419.160
16/3 204 204,19 (-2,82(-1,36%)) 52698920 52.698.920
17/3 204 204,47 (+0,28(+0,14%)) 49722380 49.722.380

TRUNG BÌNH

63,50tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,50 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,33% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 938,09 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,55% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-3,39 (-1,63%)

CHỐT TUẦN: 204,47

 • VMD
  27,22%
 • KDM
  23,23%
 • SGR
  22,35%
 • CET
  21,21%
 • VKC
  18,18%
 • BPC
  -25,89%
 • VE8
  -23,21%
 • HOT
  -19,35%
 • PEN
  -18,81%
 • SEB
  -17,31%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
13/3 96 1.779,17 96 923,53 96 855,64
14/3 96 1.358,17 96 947,47 96 410,70
15/3 96 1.231,17 96 982,19 96 248,99
16/3 96 1.695,81 96 1.628,12 96 67,69
17/3 96 3.816,47 96 3.097,05 96 719,42
TỔNG 96 9.880,79 96 7.578,35 96 2.302,44

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+74 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 53.100 -> 53.200 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 742.040.342

Tổng tài sản: 39.477 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.365 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.300 -> 20.400 (-4,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 30.933 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.678 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 18.500 -> 18.500 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 93.618.412

Cổ phiếu VJC: 100.600 -> 108.900 (+8,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 23.753 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+515 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 42.500 -> 42.300 (-0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 10.700 -> 10.800 (+0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 66.000 -> 67.100 (+1,67%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 59.300 -> 61.500 (+3,71%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 22.638 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+17 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 53.100 -> 53.200 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 9.041 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-384 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.300 -> 20.400 (-4,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 8.702 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

+460 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 18.300 -> 19.700 (+7,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.901

Tổng tài sản: 6.473 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

+457 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 18.300 -> 19.700 (+7,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 6.437 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Quyên

Mẹ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

+456 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 18.300 -> 19.700 (+7,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 325.888.954

Tổng tài sản: 6.420 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 24.000 -> 25.300 (+5,42%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.969.991

Cổ phiếu FPT: 79.500 -> 79.000 (-0,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 76.937.201

Tổng tài sản: 6.078 tỷ đồng