TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
6/11 1089 1089,66 (+12,88(+1,20%)) 692.791.604 692.791.604
7/11 1080 1080,29 (-9,37(-0,86%)) 634.514.315 634.514.315
8/11 1113 1113,43 (+33,14(+3,07%)) 952577357 952.577.357
9/11 1113 1113,89 (+0,46(+0,04%)) 1052082350 1.052.082.350
10/11 1101 1101,68 (-12,21(-1,10%)) 1032796666 1.032.796.666

TRUNG BÌNH

872,95tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 872,95 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,80% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.217,69 triệu đơn vị/phiên, tăng 27,94% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+24,90 (+2,31%)

CHỐT TUẦN: 1101,68

Phiên Chỉ số Khối lượng
6/11 219 219,59 (+1,85(+0,85%)) 78.098.800 78.098.800
7/11 218 218,29 (-1,30(-0,59%)) 98.078.500 98.078.500
8/11 227 227,03 (+8,74(+4,00%)) 124952100 124.952.100
9/11 228 228,22 (+1,20(+0,53%)) 130837700 130.837.700
10/11 226 226,65 (-1,57(-0,69%)) 126993568 126.993.568

TRUNG BÌNH

111,79tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 111,79 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,57% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.050,03 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,63% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+8,90 (+4,09%)

CHỐT TUẦN: 226,65

 • HCT
  41,3%
 • VC7
  29,17%
 • VTC
  28,26%
 • SJ1
  25,17%
 • VCC
  21,95%
 • TJC
  -26,84%
 • VLA
  -22,31%
 • SJF
  -19,73%
 • CCI
  -15,88%
 • L10
  -14,71%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
6/11 96 1.735,10 96 1.194,35 96 540,75
7/11 96 1.106,06 96 1.301,65 96 -195,60
8/11 96 1.587,87 96 1.812,77 96 -224,90
9/11 96 1.614,45 96 2.431,35 96 -816,90
10/11 96 1.539,53 96 1.782,44 96 -242,91
TỔNG 96 7.583,00 96 8.522,56 96 -939,56

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+2.123 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 25.100 -> 26.500 (+5,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.516.320.000

Tổng tài sản: 40.182 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+2.316 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 41.600 -> 44.950 (+8,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ 691.274.400

Tổng tài sản: 31.073 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+559 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 18.350 -> 18.850 (+2,72%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 107.661.174

Cổ phiếu VJC: 106.500 -> 109.000 (+2,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 24.070 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-111 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 40.000 -> 40.600 (+1,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 11.700 -> 11.500 (-1,71%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 65.600 -> 64.400 (-1,83%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 63.800 -> 63.000 (-1,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 22.717 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+597 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 25.100 -> 26.500 (+5,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 11.304 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+569 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 41.600 -> 44.950 (+8,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 7.639 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+909 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 22.550 -> 25.650 (+13,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 293.382.173

Tổng tài sản: 7.525 tỷ đồng

Ông Trương Gia Bình

Thành viên HĐQT FPT

+350 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB: 16.050 -> 17.000 (+5,92%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.742.030

Cổ phiếu FPT: 87.000 -> 91.500 (+5,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 77.158.194

Tổng tài sản: 7.107 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

-82 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.800 -> 19.550 (-1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.899

Tổng tài sản: 6.423 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

-82 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 19.800 -> 19.550 (-1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 6.388 tỷ đồng