TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/9 1174 1174,35 (-28,93(-2,40%)) 757.086.377 757.086.377
27/9 1166 1166,54 (-7,81(-0,67%)) 466.621.460 466.621.460
28/9 1143 1143,62 (-22,92(-1,96%)) 527698880 527.698.880
29/9 1126 1126,07 (-17,55(-1,53%)) 491470716 491.470.716
30/9 1132 1132,11 (+6,04(+0,54%)) 729667043 729.667.043

TRUNG BÌNH

594,51tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 594,51 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,66% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 13.664,46 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,75% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-71,17 (-5,91%)

CHỐT TUẦN: 1132,11

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/9 255 255,68 (-8,76(-3,31%)) 87.702.382 87.702.382
27/9 255 255,52 (-0,16(-0,06%)) 49.078.318 49.078.318
28/9 252 252,35 (-3,17(-1,24%)) 62158400 62.158.400
29/9 249 249,41 (-2,94(-1,17%)) 57814400 57.814.400
30/9 250 250,25 (+0,84(+0,34%)) 75124500 75.124.500

TRUNG BÌNH

66,38tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,38 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,61% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.299,80 tỷ/phiên, giảm 1,17% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-14,19 (-5,37%)

CHỐT TUẦN: 250,25

 • CX8
  57,14%
 • LEC
  38,57%
 • VCM
  26,67%
 • TKC
  22,58%
 • PMC
  18,97%
 • DXS
  %
 • AGM
  %
 • TGG
  %
 • TGG
  %
 • IDI
  %
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
26/9 96 1.133,36 96 1.733,19 96 -599,84
27/9 96 736,47 96 1.191,74 96 -455,26
28/9 96 791,59 96 860,38 96 -68,79
29/9 96 750,11 96 941,16 96 -191,05
30/9 96 1.949,94 96 1.784,81 96 165,12
TỔNG 96 5.361,47 96 6.511,28 96 -1.149,81

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-7.490 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 62.600 -> 55.000 (-12,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 54.203 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+199 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 83.000 -> 83.500 (+0,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 24.700 -> 24.400 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 67.800 -> 67.900 (+0,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 80.400 -> 80.900 (+0,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 243.750.000

Tổng tài sản: 34.322 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-2.274 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.700 -> 21.200 (-6,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.516.320.000

Tổng tài sản: 32.146 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-411 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 24.300 -> 19.150 (-21,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 93.618.416

Cổ phiếu VJC: 112.800 -> 110.900 (-1,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 24.218 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+68 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 84.500 -> 84.900 (+0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.497.205

Tổng tài sản: 14.390 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+73 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 50.800 -> 51.100 (+0,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.690.510

Tổng tài sản: 12.453 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.292 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 62.600 -> 55.000 (-12,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 9.347 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-640 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.700 -> 21.200 (-6,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 9.043 tỷ đồng

Cao Thị Ngọc Sương

Vợ của ông Bùi Thành Nhơn - Cổ đông lớn

+42 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 84.500 -> 84.900 (+0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 105.336.815

Tổng tài sản: 8.943 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hiếu Liêm

Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+42 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 84.500 -> 84.900 (+0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 104.667.041

Tổng tài sản: 8.886 tỷ đồng