TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/8 1231 1231,35 (+25,02(+2,07%)) 708.708.592 708.708.592
2/8 1241 1241,62 (+10,27(+0,83%)) 817.689.411 817.689.411
3/8 1249 1249,76 (+8,14(+0,66%)) 789514899 789.514.899
4/8 1254 1254,15 (+4,39(+0,35%)) 724748664 724.748.664
5/8 1252 1252,74 (-1,41(-0,11%)) 698639752 698.639.752

TRUNG BÌNH

747,86tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 747,86 triệu đơn vị/phiên, tăng 45,10% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 16.643,88 triệu đơn vị/phiên, tăng 39,21% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+46,41 (+3,85%)

CHỐT TUẦN: 1252,74

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/8 294 294,62 (+6,01(+2,08%)) 83.197.311 83.197.311
2/8 295 295,84 (+1,22(+0,41%)) 113.869.941 113.869.941
3/8 298 298,11 (+2,27(+0,77%)) 87417438 87.417.438
4/8 297 297,73 (-0,38(-0,13%)) 95159491 95.159.491
5/8 299 299,90 (+2,17(+0,73%)) 91854865 91.854.865

TRUNG BÌNH

94,30tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 94,30 triệu đơn vị/phiên, tăng 47,53% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.833,30 triệu đơn vị/phiên, tăng 29,79% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+11,29 (+3,91%)

CHỐT TUẦN: 299,90

 • THS
  55,15%
 • VC9
  36,46%
 • VC3
  28,97%
 • DTC
  26,98%
 • L40
  26,25%
 • SDU
  -27,33%
 • PCH
  -23,57%
 • VTH
  -21,11%
 • KHS
  -17,98%
 • SFN
  -12,5%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
1/8 96 1.510,80 96 879,17 96 631,64
2/8 96 1.448,80 96 1.070,99 96 377,81
3/8 96 1.706,94 96 1.004,88 96 702,06
4/8 96 1.447,75 96 1.390,84 96 56,91
5/8 96 1.250,53 96 1.557,23 96 -306,70
TỔNG 96 7.364,82 96 5.903,11 96 1.461,71

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.380 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 64.000 -> 65.400 (+2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 64.452 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+2.729 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.500 -> 23.300 (+8,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 35.330 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+100 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 82.000 -> 83.000 (+1,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 23.600 -> 24.500 (+3,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 72.800 -> 69.300 (-4,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 81.500 -> 81.300 (-0,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 34.352 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+203 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 24.150 -> 24.700 (+2,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 125.700 -> 126.500 (+0,64%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.430 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+1.085 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 74.500 -> 80.900 (+8,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.497.205

Tổng tài sản: 13.712 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+341 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 52.600 -> 54.000 (+2,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.690.510

Tổng tài sản: 13.159 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+238 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 64.000 -> 65.400 (+2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 11.114 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+768 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.500 -> 23.300 (+8,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 9.939 tỷ đồng

Cao Thị Ngọc Sương

Vợ của ông Bùi Thành Nhơn - Cổ đông lớn

+674 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 74.500 -> 80.900 (+8,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 105.336.815

Tổng tài sản: 8.522 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hiếu Liêm

Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+670 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 74.500 -> 80.900 (+8,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 104.667.041

Tổng tài sản: 8.468 tỷ đồng