TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/11 1005 1005,69 (+34,23(+3,52%)) 973.787.852 973.787.852
29/11 1032 1032,16 (+26,47(+2,63%)) 1.184.149.764 1.184.149.764
30/11 1048 1048,42 (+16,26(+1,58%)) 1143350102 1.143.350.102
1/12 1036 1036,28 (-12,14(-1,16%)) 1344535800 1.344.535.800
2/12 1080 1080,01 (+43,73(+4,22%)) 1092310560 1.092.310.560

TRUNG BÌNH

1.147,63tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 1.147,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 71,01% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 18.342,94 triệu đơn vị/phiên, tăng 78,47% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+108,55 (+11,17%)

CHỐT TUẦN: 1080,01

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/11 204 204,06 (+7,29(+3,70%)) 78.722.800 78.722.800
29/11 208 208,22 (+4,16(+2,04%)) 153.798.900 153.798.900
30/11 208 208,79 (+0,57(+0,27%)) 88539700 88.539.700
1/12 211 211,00 (+2,21(+1,06%)) 138514009 138.514.009
2/12 215 215,96 (+4,96(+2,35%)) 136687700 136.687.700

TRUNG BÌNH

119,25tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 119,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 74,54% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.466,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 85,97% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+19,19 (+9,75%)

CHỐT TUẦN: 215,96

 • L14
  59,9%
 • CEO
  59,42%
 • APS
  55,41%
 • AAV
  48,72%
 • API
  47,92%
 • SDU
  -33,97%
 • IBC
  -30,04%
 • VNT
  -18,49%
 • ADC
  -16,2%
 • CPC
  -14,84%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
28/11 96 2.770,13 96 1.066,60 96 1.703,53
29/11 96 3.688,19 96 1.073,00 96 2.615,19
30/11 96 3.054,57 96 1.340,55 96 1.714,02
1/12 96 2.873,29 96 1.762,15 96 1.111,14
2/12 96 3.226,64 96 1.016,92 96 2.209,72
TỔNG 96 15.612,83 96 6.259,22 96 9.353,61

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+2.820 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 65.000 -> 68.800 (+5,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 742.040.342

Tổng tài sản: 51.052 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+6.293 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 15.300 -> 19.450 (+27,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.516.320.000

Tổng tài sản: 29.492 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-164 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 70.600 -> 69.900 (-0,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 16.000 -> 16.800 (+5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 67.900 -> 68.900 (+1,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 70.000 -> 69.700 (-0,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 29.251 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.055 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 14.950 -> 16.500 (+10,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 93.618.416

Cổ phiếu VJC: 102.000 -> 106.500 (+4,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 23.080 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+646 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 65.000 -> 68.800 (+5,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 11.692 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+1.770 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 15.300 -> 19.450 (+27,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 426.570.300

Tổng tài sản: 8.297 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+431 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 65.000 -> 68.800 (+5,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 7.808 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+1.077 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 94.000 -> 103.900 (+10,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 6.784.640

Cổ phiếu TCB: 23.000 -> 28.800 (+25,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 5.720 tỷ đồng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

+591 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 15.500 -> 17.300 (+11,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.553.901

Tổng tài sản: 5.684 tỷ đồng

Bà Hoàng Anh Minh

Vợ của ông Ngô Chí Dũng - Cổ đông lớn VPB

+588 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB: 15.500 -> 17.300 (+11,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 326.753.193

Tổng tài sản: 5.653 tỷ đồng