TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/1 1452 1452,84 (-43,18(-2,89%)) 987.100.239 987.100.239
18/1 1438 1438,94 (-13,90(-0,96%)) 739.291.705 739.291.705
19/1 1442 1442,79 (+3,85(+0,27%)) 637630549 637.630.549
20/1 1465 1465,30 (+22,51(+1,56%)) 785761705 785.761.705
21/1 1472 1472,89 (+7,59(+0,52%)) 811346348 811.346.348

TRUNG BÌNH

792,23tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 792,23 triệu đơn vị/phiên, giảm 28,56% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 24.521,95 tỷ/phiên, giảm 26,66% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-23,13 (-1,55%)

CHỐT TUẦN: 1472,89

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/1 445 445,34 (-21,52(-4,61%)) 137.125.640 137.125.640
18/1 421 421,21 (-24,13(-5,42%)) 97.430.217 97.430.217
19/1 409 409,31 (-11,90(-2,83%)) 101646363 101.646.363
20/1 411 411,80 (+2,49(+0,61%)) 86892150 86.892.150
21/1 417 417,84 (+6,04(+1,47%)) 90150500 90.150.500

TRUNG BÌNH

102,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 102,65 triệu đơn vị/phiên, giảm 25,82% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.609,05 tỷ/phiên, giảm 36,61% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-49,02 (-10,50%)

CHỐT TUẦN: 417,84

 • VLA
  46,17%
 • SGC
  31,17%
 • SCG
  25%
 • LBM
  24,1%
 • ECI
  22,82%
 • THD
  -32,48%
 • GMH
  -29,9%
 • HMR
  -27,68%
 • TSB
  -26,15%
 • TTE
  -24,73%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/1 96 1.849,76 96 1.672,15 96 177,62
18/1 96 2.409,11 96 1.770,29 96 638,81
19/1 96 1.685,72 96 6.634,42 96 -4.948,70
20/1 96 1.379,80 96 1.494,65 96 -114,86
21/1 96 1.465,78 96 2.559,77 96 -1.093,99
TỔNG 96 8.790,17 96 14.131,29 96 -5.341,12

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-3.351 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.900 -> 95.500 (-3,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 94.116 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-3.441 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 46.250 -> 43.300 (-6,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 50.505 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-459 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 93.000 -> 97.600 (+4,95%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 26.500 -> 27.500 (+3,77%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 77.200 -> 96.500 (+25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 113.600 -> 107.900 (-5,02%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000 (+81.250.000: Chờ quyền mua cổ phiếu)

Tổng tài sản: 43.497 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-831 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 82.000 -> 80.000 (-2,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 415.716.803

Tổng tài sản: 33.257 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-105 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.600 -> 29.200 (-4,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 122.000 -> 122.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 26.857 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-595 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 91.800 -> 89.800 (-2,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 26.733 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-578 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.900 -> 95.500 (-3,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 16.229 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

-7.171 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 21.800 -> 21.700 (-0,46%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 252.500 -> 170.500 (-32,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 87.409.333

Tổng tài sản: 15.646 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-968 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 46.250 -> 43.300 (-6,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 14.208 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-386 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.900 -> 95.500 (-3,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 10.838 tỷ đồng