TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/1 1525 1525,58 (+27,30(+1,82%)) 891.296.929 891.296.929
5/1 1522 1522,50 (-3,08(-0,20%)) 1058452445 1.058.452.445
6/1 1528 1528,57 (+6,07(+0,40%)) 1133722770 1.133.722.770
7/1 1528 1528,48 (-0,09(-0,01%)) 1027120263 1.027.120.263

TRUNG BÌNH

1.027,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 1.027,65 triệu đơn vị/phiên, tăng 21,71% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 32.216,59 triệu đơn vị/phiên, tăng 29,14% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+30,20 (+2,02%)

CHỐT TUẦN: 1528,48

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/1 474 474,10 (+0,11(+0,02%)) 99.650.961 99.650.961
5/1 480 480,36 (+6,26(+1,32%)) 137639253 137.639.253
6/1 484 484,89 (+4,53(+0,94%)) 143670082 143.670.082
7/1 493 493,84 (+8,95(+1,85%)) 153312436 153.312.436

TRUNG BÌNH

133,57tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 133,57 triệu đơn vị/phiên, tăng 13,31% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.829,23 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,26% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+19,85 (+4,19%)

CHỐT TUẦN: 493,84

 • VIE
  59,14%
 • L14
  49,08%
 • VXB
  46%
 • ECI
  45,24%
 • CKV
  45,21%
 • GDW
  -22,22%
 • L40
  -17,22%
 • FRT
  -15,02%
 • LCM
  -14,46%
 • SDA
  -14,14%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
4/1 96 1.899,07 96 1.417,87 96 481,19
5/1 96 1.736,23 96 1.921,74 96 -185,51
6/1 96 2.109,82 96 2.360,33 96 -250,51
7/1 96 2.347,05 96 2.747,71 96 -400,66
TỔNG 96 8.092,16 96 8.447,65 96 -355,49

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+6.997 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 95.100 -> 102.200 (+7,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 100.718 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-700 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 46.400 -> 45.800 (-1,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 53.421 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+6.624 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 76.800 -> 90.000 (+17,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 25.000 -> 25.300 (+1,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 77.700 -> 73.200 (-5,79%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 102.400 -> 120.900 (+18,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.750.000

Tổng tài sản: 45.191 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-1.912 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 91.000 -> 86.400 (-5,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 415.716.803

Tổng tài sản: 35.918 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-655 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 95.200 -> 93.000 (-2,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 27.685 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-951 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.850 -> 30.300 (-1,78%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 128.300 -> 123.800 (-3,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.303 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

-1.009 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 22.300 -> 22.200 (-0,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 277.000 -> 265.500 (-4,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 87.409.333

Tổng tài sản: 23.967 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.207 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 95.100 -> 102.200 (+7,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 17.368 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-197 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 46.400 -> 45.800 (-1,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 15.028 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+806 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 95.100 -> 102.200 (+7,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 11.599 tỷ đồng