TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/9 1350 1350,48 (-2,16(-0,16%)) 895.455.107 895.455.107
21/9 1339 1339,84 (-10,64(-0,79%)) 859.676.427 859.676.427
22/9 1350 1350,68 (+10,84(+0,81%)) 779651676 779.651.676
23/9 1352 1352,76 (+2,08(+0,15%)) 997614231 997.614.231
24/9 1351 1351,17 (-1,59(-0,12%)) 673103663 673.103.663

TRUNG BÌNH

841,10tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 841,10 triệu đơn vị/phiên, tăng 15,20% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.715,20 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,33% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,47 (-0,11%)

CHỐT TUẦN: 1351,17

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/9 358 358,87 (+0,90(+0,25%)) 199.098.528 199.098.528
21/9 358 358,98 (+0,10(+0,03%)) 201.866.983 201.866.983
22/9 363 363,43 (+4,45(+1,24%)) 197538670 197.538.670
23/9 361 361,02 (-2,40(-0,66%)) 207673802 207.673.802
24/9 359 359,63 (-1,39(-0,39%)) 143677943 143.677.943

TRUNG BÌNH

189,97tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 189,97 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,76% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.753,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,08% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,66 (+0,46%)

CHỐT TUẦN: 359,63

 • DIH
  43,48%
 • KTT
  33,33%
 • KSD
  32,5%
 • PEN
  31,58%
 • VXB
  31,43%
 • AMC
  -25,16%
 • BII
  -21,79%
 • VMD
  -21,39%
 • BDB
  -19,7%
 • SMT
  -18,48%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
20/9 96 1.019,99 96 993,18 96 26,80
21/9 96 1.238,69 96 1.603,60 96 -364,90
22/9 96 1.028,64 96 1.269,00 96 -240,36
23/9 96 1.279,91 96 1.651,67 96 -371,76
24/9 96 1.284,57 96 1.125,20 96 159,36
TỔNG 96 5.851,79 96 6.642,65 96 -790,86

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+197 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 86.800 -> 87.000 (+0,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 85.739 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.166 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 51.800 -> 50.800 (-1,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 59.253 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-63 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 103.200 -> 103.000 (-0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 32.686 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+24 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 25.450 -> 25.500 (+0,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 124.900 -> 125.000 (+0,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.186 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+89 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 80.000 -> 80.300 (+0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 23.905 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+191 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 22.400 -> 22.450 (+0,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 224.400 -> 226.600 (+0,98%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 20.236 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+1.022 tỷ đồng

Cổ phiếu SCG: 51.800 -> 57.300 (+10,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 102.600 -> 108.600 (+5,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 18.135 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-328 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 51.800 -> 50.800 (-1,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 16.669 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+34 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 86.800 -> 87.000 (+0,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 14.785 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+23 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 86.800 -> 87.000 (+0,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 9.874 tỷ đồng