TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/9 1341 1341,43 (-3,88(-0,29%)) 775.469.272 775.469.272
14/9 1339 1339,70 (-1,73(-0,13%)) 730.452.891 730.452.891
15/9 1345 1345,83 (+6,13(+0,46%)) 692092703 692.092.703
16/9 1345 1345,87 (+0,04(+0,00%)) 599771454 599.771.454
17/9 1352 1352,64 (+6,77(+0,50%)) 852780673 852.780.673

TRUNG BÌNH

730,11tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 730,11 triệu đơn vị/phiên, giảm 0,83% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.221,20 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,33% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+7,33 (+0,54%)

CHỐT TUẦN: 1352,64

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/9 349 349,05 (-0,99(-0,28%)) 183.773.343 183.773.343
14/9 347 347,86 (-1,20(-0,34%)) 170.937.792 170.937.792
15/9 350 350,75 (+2,89(+0,83%)) 171538799 171.538.799
16/9 353 353,24 (+2,50(+0,71%)) 166501784 166.501.784
17/9 357 357,97 (+4,73(+1,34%)) 172656448 172.656.448

TRUNG BÌNH

173,08tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 173,08 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,06% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.538,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,90% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+7,92 (+2,26%)

CHỐT TUẦN: 357,97

 • VKC
  59,57%
 • DZM
  56,86%
 • SMT
  52,51%
 • SDA
  52%
 • TC6
  50%
 • CAN
  -17,14%
 • FIT
  -15,19%
 • RDP
  -15,03%
 • PHN
  -15,03%
 • PHC
  -14,71%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
13/9 96 1.733,53 96 2.022,79 96 -289,27
14/9 96 1.658,79 96 2.225,45 96 -566,66
15/9 96 1.705,04 96 1.690,20 96 14,84
16/9 96 1.749,20 96 3.019,05 96 -1.269,85
17/9 96 3.555,68 96 4.795,40 96 -1.239,72
TỔNG 96 10.402,24 96 13.752,90 96 -3.350,66

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-4.730 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 91.600 -> 86.800 (-5,24%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 85.542 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+233 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 51.600 -> 51.800 (+0,39%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 60.420 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

0 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 103.200 -> 103.200 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 32.750 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.052 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.000 -> 25.450 (-2,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 129.900 -> 124.900 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.162 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-774 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 82.600 -> 80.000 (-3,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 23.815 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+435 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 23.000 -> 22.400 (-2,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 219.100 -> 224.400 (+2,42%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 20.045 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

-525 tỷ đồng

Cổ phiếu SCG: 60.000 -> 51.800 (-13,67%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 105.400 -> 102.600 (-2,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 17.113 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+66 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 51.600 -> 51.800 (+0,39%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 16.997 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-816 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 91.600 -> 86.800 (-5,24%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 14.751 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-545 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 91.600 -> 86.800 (-5,24%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 9.851 tỷ đồng