TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
30/8 1328 1328,14 (+14,94(+1,14%)) 676541323 676.541.323
31/8 1331 1331,47 (+3,33(+0,25%)) 733824821 733.824.821
1/9 1334 1334,65 (+3,18(+0,24%)) 719955649 719.955.649

TRUNG BÌNH

710,11tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 710,11 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,53% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 22.924,67 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,96% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+21,45 (+1,63%)

CHỐT TUẦN: 1334,65

Phiên Chỉ số Khối lượng
30/8 341 341,30 (+2,51(+0,74%)) 144378840 144.378.840
31/8 342 342,81 (+1,51(+0,44%)) 151590928 151.590.928
1/9 343 343,42 (+0,62(+0,18%)) 141218082 141.218.082

TRUNG BÌNH

145,73tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 145,73 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,21% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.990,33 triệu đơn vị/phiên, giảm 17,56% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+4,63 (+1,37%)

CHỐT TUẦN: 343,42

 • PGT
  31,67%
 • SMT
  31,45%
 • KVC
  29,41%
 • AAV
  27,84%
 • LCS
  24,14%
 • GDW
  -17,83%
 • VE4
  -17,39%
 • BSC
  -12,79%
 • ALT
  -12,5%
 • VTH
  -11,43%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
30/8 96 1.712,57 96 2.103,93 96 -391,36
31/8 96 1.714,68 96 1.811,13 96 -96,45
1/9 96 3.826,41 96 4.455,50 96 -629,10
TỔNG 96 7.253,66 96 8.370,57 96 -1.116,91

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.281 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 93.000 -> 94.300 (+1,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 92.933 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+1.983 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 47.450 -> 49.150 (+3,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 57.329 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+444 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 103.300 -> 104.700 (+1,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 33.226 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-286 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.500 -> 25.650 (-3,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 126.000 -> 124.900 (-0,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.177 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-60 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 85.200 -> 85.000 (-0,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 25.304 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+256 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 22.150 -> 22.850 (+3,16%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 214.500 -> 217.200 (+1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 19.442 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+648 tỷ đồng

Cổ phiếu SCG: 66.100 -> 64.000 (-3,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 99.800 -> 103.900 (+4,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 17.428 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+558 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 47.450 -> 49.150 (+3,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 16.128 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+221 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 93.000 -> 94.300 (+1,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 16.025 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+148 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 93.000 -> 94.300 (+1,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 10.702 tỷ đồng