TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/8 1298 1298,86 (-30,57(-2,30%)) 795.068.928 795.068.928
24/8 1298 1298,74 (-0,12(-0,01%)) 714.265.881 714.265.881
25/8 1309 1309,55 (+10,81(+0,83%)) 522872560 522.872.560
26/8 1301 1301,12 (-8,43(-0,64%)) 524291609 524.291.609
27/8 1313 1313,20 (+12,08(+0,93%)) 685055617 685.055.617

TRUNG BÌNH

648,31tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 648,31 triệu đơn vị/phiên, giảm 23,20% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.040,21 triệu đơn vị/phiên, giảm 25,68% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-16,23 (-1,22%)

CHỐT TUẦN: 1313,20

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/8 334 334,84 (-3,22(-0,95%)) 178.739.132 178.739.132
24/8 331 331,79 (-3,05(-0,91%)) 174.180.388 174.180.388
25/8 336 336,01 (+4,22(+1,27%)) 121983767 121.983.767
26/8 336 336,85 (+0,85(+0,25%)) 129607334 129.607.334
27/8 338 338,79 (+1,94(+0,58%)) 140568374 140.568.374

TRUNG BÌNH

149,02tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 149,02 triệu đơn vị/phiên, giảm 23,29% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.627,19 triệu đơn vị/phiên, giảm 27,64% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,73 (+0,22%)

CHỐT TUẦN: 338,79

 • VMD
  39,68%
 • TGG
  39,22%
 • PMB
  38,89%
 • DXP
  37,2%
 • RIC
  36,47%
 • EVS
  -23,4%
 • BTW
  -18,33%
 • PTL
  -14,56%
 • X20
  -13,08%
 • FUESSV30
  -12,23%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
23/8 96 1.509,67 96 1.853,16 96 -343,49
24/8 96 1.624,92 96 1.593,42 96 31,49
25/8 96 1.200,70 96 1.152,77 96 47,93
26/8 96 1.438,77 96 1.814,66 96 -375,89
27/8 96 1.222,34 96 1.598,49 96 -376,15
TỔNG 96 6.996,40 96 8.012,51 96 -1.016,11

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-5.223 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 93.000 (-5,39%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 91.652 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-2.683 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 49.750 -> 47.450 (-4,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 55.346 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+32 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 103.200 -> 103.300 (+0,1%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 32.781 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.294 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 35.150 -> 26.500 (-24,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733(+14.978.946 - HDB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ 100:25)

Cổ phiếu VJC: 119.000 -> 126.000 (+5,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 27.463 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-536 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 87.000 -> 85.200 (-2,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 25.363 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+14 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 24.500 -> 22.150 (-9,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 213.400 -> 214.500 (+0,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 19.186 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-901 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 93.000 (-5,39%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 15.804 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-755 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 49.750 -> 47.450 (-4,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 15.570 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-602 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 93.000 (-5,39%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 10.555 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-273 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 168.300 -> 164.000 (-2,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 10.424 tỷ đồng