TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
16/8 1370 1370,96 (+13,91(+1,03%)) 827.714.487 827.714.487
17/8 1363 1363,09 (-7,87(-0,57%)) 768.611.381 768.611.381
18/8 1360 1360,94 (-2,15(-0,16%)) 689777155 689.777.155
19/8 1374 1374,85 (+13,91(+1,02%)) 728172556 728.172.556
20/8 1329 1329,43 (-45,42(-3,30%)) 1206468346 1.206.468.346

TRUNG BÌNH

844,15tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 844,15 triệu đơn vị/phiên, tăng 14,15% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 28.308,60 triệu đơn vị/phiên, tăng 18,65% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-27,62 (-2,04%)

CHỐT TUẦN: 1329,43

Phiên Chỉ số Khối lượng
16/8 343 343,53 (+6,56(+1,95%)) 193.632.715 193.632.715
17/8 343 343,11 (-0,42(-0,12%)) 173.951.282 173.951.282
18/8 344 344,82 (+1,71(+0,50%)) 157316169 157.316.169
19/8 346 346,07 (+1,25(+0,36%)) 165614164 165.614.164
20/8 338 338,06 (-8,01(-2,31%)) 280728433 280.728.433

TRUNG BÌNH

194,25tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 194,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 21,79% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.012,80 triệu đơn vị/phiên, tăng 31,32% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,10 (+0,33%)

CHỐT TUẦN: 338,06

 • VMD
  39,68%
 • TGG
  39,22%
 • PMB
  38,89%
 • DXP
  37,2%
 • RIC
  36,47%
 • EVS
  -23,4%
 • BTW
  -18,33%
 • PTL
  -14,56%
 • X20
  -13,08%
 • FUESSV30
  -12,23%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
16/8 96 1.238,67 96 2.202,76 96 -964,10
17/8 96 1.063,59 96 2.478,67 96 -1.415,09
18/8 96 1.000,48 96 2.882,26 96 -1.881,77
19/8 96 3.316,87 96 3.746,61 96 -429,74
20/8 96 1.536,79 96 2.229,38 96 -692,59
TỔNG 96 8.156,40 96 13.539,69 96 -5.383,29

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-186 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.800 -> 98.300 (-11,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921(+109.500.270 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, thực tế cổ phiếu chỉ giảm 0,89%)

Tổng tài sản: 96.875 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+2.041 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 48.000 -> 49.750 (+3,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 58.028 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

0 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 103.200 -> 103.200 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 32.750 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+264 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 34.450 -> 35.150 (+2,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 117.900 -> 119.000 (+0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 26.169 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-1.369 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 91.600 -> 87.000 (-5,02%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 25.899 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+122 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 24.200 -> 24.500 (+1,24%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 212.100 -> 213.400 (+0,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 19.172 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-32 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.800 -> 98.300 (-11,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526(+18.882.049 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, thực tế cổ phiếu chỉ giảm 0,89%)

Tổng tài sản: 16.705 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+574 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 48.000 -> 49.750 (+3,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 16.325 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-21 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.800 -> 98.300 (-11,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446(+12.610.154 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, thực tế cổ phiếu chỉ giảm 0,89%)

Tổng tài sản: 11.156 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+44 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 167.600 -> 168.300 (+0,42%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 10.697 tỷ đồng