TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/7 1272 1272,71 (+3,88(+0,31%)) 508.547.170 508.547.170
27/7 1276 1276,93 (+4,22(+0,33%)) 566.746.020 566.746.020
28/7 1277 1277,07 (+0,14(+0,01%)) 406887068 406.887.068
29/7 1293 1293,60 (+16,53(+1,29%)) 491061034 491.061.034
30/7 1310 1310,05 (+16,45(+1,27%)) 644437796 644.437.796

TRUNG BÌNH

523,54tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 523,54 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,80% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.157,80 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,82% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+41,22 (+3,25%)

CHỐT TUẦN: 1310,05

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/7 302 302,88 (+1,10(+0,36%)) 75.233.760 75.233.760
27/7 306 306,00 (+3,12(+1,03%)) 94.487.173 94.487.173
28/7 306 306,25 (+0,25(+0,08%)) 74790932 74.790.932
29/7 310 310,97 (+4,72(+1,54%)) 90101289 90.101.289
30/7 314 314,85 (+3,88(+1,25%)) 109696698 109.696.698

TRUNG BÌNH

88,86tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 88,86 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,76% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.174,40 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,89% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+13,08 (+4,33%)

CHỐT TUẦN: 314,85

 • PTL
  50,91%
 • VC2
  40,57%
 • NVB
  31,58%
 • LM7
  25%
 • BTW
  23,46%
 • VTH
  -26,72%
 • L43
  -25%
 • QHD
  -19,21%
 • MAS
  -18,22%
 • KHG
  -16,75%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
26/7 96 1.367,75 96 1.430,40 96 -62,64
27/7 96 2.308,19 96 2.057,92 96 250,27
28/7 96 829,32 96 778,21 96 51,11
29/7 96 1.748,09 96 1.758,53 96 -10,44
30/7 96 1.946,91 96 1.448,98 96 497,93
TỔNG 96 8.200,26 96 7.474,03 96 726,23

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+701 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 106.100 -> 106.900 (+0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 93.645 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+1.750 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 45.900 -> 47.400 (+3,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 55.287 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+413 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 102.800 -> 104.100 (+1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 33.035 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+953 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 89.200 -> 92.400 (+3,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 27.507 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-52 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 32.600 -> 33.750 (+3,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 113.900 -> 113.300 (-0,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 24.933 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+325 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 23.450 -> 25.400 (+8,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 205.900 -> 208.900 (+1,46%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 18.816 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+121 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 106.100 -> 106.900 (+0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 16.148 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+492 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 45.900 -> 47.400 (+3,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 15.553 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+81 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 106.100 -> 106.900 (+0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 10.784 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+235 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 161.100 -> 164.800 (+2,3%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 10.474 tỷ đồng