TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
7/6 1358 1358,78 (-15,27(-1,11%)) 876.692.825 876.692.825
8/6 1319 1319,88 (-38,90(-2,86%)) 924.505.795 924.505.795
9/6 1332 1332,90 (+13,02(+0,99%)) 822292698 822.292.698
10/6 1323 1323,58 (-9,32(-0,70%)) 723488009 723.488.009
11/6 1351 1351,74 (+28,16(+2,13%)) 731261767 731.261.767

TRUNG BÌNH

815,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 815,65 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,60% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.841,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,17% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-22,31 (-1,62%)

CHỐT TUẦN: 1351,74

Phiên Chỉ số Khối lượng
7/6 318 318,63 (-11,13(-3,38%)) 227.538.551 227.538.551
8/6 306 306,39 (-12,25(-3,84%)) 237.839.025 237.839.025
9/6 316 316,87 (+10,49(+3,42%)) 151742643 151.742.643
10/6 311 311,32 (-5,56(-1,75%)) 149162740 149.162.740
11/6 316 316,69 (+5,37(+1,72%)) 166428856 166.428.856

TRUNG BÌNH

186,54tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 186,54 triệu đơn vị/phiên, giảm 9,47% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.445,60 triệu đơn vị/phiên, giảm 7,04% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-13,07 (-3,96%)

CHỐT TUẦN: 316,69

 • GMX
  22,33%
 • ECI
  20,89%
 • MHL
  20,41%
 • PHP
  18,75%
 • DPR
  17,76%
 • PPY
  -24,38%
 • ABS
  -24,24%
 • GDW
  -22,04%
 • DPC
  -21,62%
 • ADC
  -18,15%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
7/6 96 1.671,06 96 2.308,07 96 -637,01
8/6 96 2.004,29 96 2.288,82 96 -284,53
9/6 96 1.790,77 96 2.445,72 96 -654,96
10/6 96 2.165,92 96 1.956,83 96 209,09
11/6 96 2.053,37 96 1.407,93 96 645,45
TỔNG 96 9.685,41 96 10.407,38 96 -721,96

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.628 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.000 -> 118.000 (-2,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 103.368 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+14.848 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 54.500 -> 53.100 (-2,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000 (*chia cổ tức bằng cổ phiếu)

Tổng tài sản: 61.936 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+590 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 139.800 -> 104.900 (-24,96%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075 (*chia cổ tức bằng cổ phiếu)

Tổng tài sản: 33.289 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+4.218 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 81.800 -> 87.400 (+6,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 26.018 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.578 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 35.450 -> 34.450 (-2,82%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 107.400 -> 115.500 (+7,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 25.419 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-453 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.000 -> 118.000 (-2,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 17.825 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+4.177 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 54.500 -> 53.100 (-2,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000 (*chia cổ tức bằng cổ phiếu)

Tổng tài sản: 17.424 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

-533 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 33.400 -> 31.250 (-6,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 20.360.080

Cổ phiếu THD: 201.100 -> 194.900 (-3,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 17.380 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-303 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.000 -> 118.000 (-2,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 11.904 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

-356 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 107.300 -> 106.000 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 54.600 -> 52.600 (-3,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 9.759 tỷ đồng