TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
31/5 1328 1328,05 (+7,59(+0,57%)) 737.174.593 737.174.593
1/6 1337 1337,78 (+9,73(+0,73%)) 629.421.189 629.421.189
2/6 1340 1340,78 (+3,00(+0,22%)) 805241535 805.241.535
3/6 1364 1364,28 (+23,50(+1,75%)) 898882094 898.882.094
4/6 1374 1374,05 (+9,77(+0,72%)) 943329047 943.329.047

TRUNG BÌNH

802,81tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 802,81 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,21% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.795,60 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,04% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+53,59 (+4,06%)

CHỐT TUẦN: 1374,05

Phiên Chỉ số Khối lượng
31/5 317 317,85 (+7,40(+2,38%)) 188.542.875 188.542.875
1/6 318 318,47 (+0,61(+0,19%)) 221.425.672 221.425.672
2/6 322 322,05 (+3,58(+1,12%)) 182363845 182.363.845
3/6 329 329,95 (+7,90(+2,45%)) 228975395 228.975.395
4/6 329 329,76 (-0,18(-0,05%)) 209025683 209.025.683

TRUNG BÌNH

206,07tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 206,07 triệu đơn vị/phiên, tăng 46,01% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.782,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 48,33% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+19,30 (+6,22%)

CHỐT TUẦN: 329,76

 • PSI
  57,69%
 • APP
  35%
 • CTS
  34,45%
 • TVB
  32,09%
 • KKC
  31,39%
 • THS
  -21,36%
 • LBE
  -18,85%
 • PMP
  -18,8%
 • KTT
  -16,84%
 • TKU
  -15,81%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
31/5 96 1.345,87 96 3.023,05 96 -1.677,19
1/6 96 908,18 96 1.505,10 96 -596,92
2/6 96 1.682,05 96 2.932,11 96 -1.250,06
3/6 96 1.572,32 96 2.681,10 96 -1.108,77
4/6 96 1.795,71 96 3.331,15 96 -1.535,44
TỔNG 96 7.304,13 96 13.472,50 96 -6.168,38

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.051 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 121.000 (+1%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 105.996 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-10.886 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 67.100 -> 54.500 (-18,78%) (*HPG:Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu, thực tế trong tuần, cổ phiếu HPG tăng 10,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 864.000.000

Tổng tài sản: 47.088 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+1.146 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 134.900 -> 139.800 (+3,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 233.896.808

Tổng tài sản: 32.699 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-774 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 32.850 -> 35.450 (+7,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 112.000 -> 107.400 (-4,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 23.841 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+1.066 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 77.800 -> 81.800 (+5,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 266.508.965

Tổng tài sản: 21.800 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+181 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 121.000 (+1%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 18.278 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+255 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 21.500 -> 33.400 (+55,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 20.360.080

Cổ phiếu THD: 198.200 -> 201.100 (+1,46%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 17.956 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-3.063 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 67.100 -> 54.500 (-18,78%) (*HPG:Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu, thực tế trong tuần, cổ phiếu HPG tăng 10,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.060.000

Tổng tài sản: 13.247 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+121 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 121.000 (+1%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 12.207 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+249 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 112.500 -> 107.300 (-4,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 53.000 -> 54.600 (+3,02%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 10.114 tỷ đồng