TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/5 1259 1259,58 (+17,77(+1,43%)) 773.055.922 773.055.922
11/5 1256 1256,04 (-3,54(-0,28%)) 770.093.786 770.093.786
12/5 1269 1269,09 (+13,05(+1,04%)) 700671791 700.671.791
13/5 1261 1261,99 (-7,10(-0,56%)) 711521202 711.521.202
14/5 1266 1266,36 (+4,37(+0,35%)) 730985934 730.985.934

TRUNG BÌNH

737,27tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 737,27 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,51% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 22.076,20 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,37% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+24,55 (+1,98%)

CHỐT TUẦN: 1266,36

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/5 280 280,27 (+0,41(+0,15%)) 115.888.586 115.888.586
11/5 279 279,76 (-0,50(-0,18%)) 112.171.032 112.171.032
12/5 282 282,33 (+2,57(+0,92%)) 92339962 92.339.962
13/5 287 287,03 (+4,70(+1,66%)) 127666532 127.666.532
14/5 294 294,72 (+7,69(+2,68%)) 161223838 161.223.838

TRUNG BÌNH

121,86tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 121,86 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,70% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.560,60 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,50% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+14,86 (+5,31%)

CHỐT TUẦN: 294,72

 • THS
  60,18%
 • AGM
  39,3%
 • DTL
  38,11%
 • KMT
  31,25%
 • TGG
  30,57%
 • FUCVREIT
  -29,96%
 • CTC
  -28,77%
 • LM7
  -22,41%
 • LBE
  -17,87%
 • THB
  -16,67%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
10/5 96 2.049,39 96 1.931,20 96 118,19
11/5 96 1.443,92 96 1.728,24 96 -284,32
12/5 96 996,29 96 1.603,21 96 -606,92
13/5 96 1.019,79 96 2.210,14 96 -1.190,35
14/5 96 692,60 96 2.381,99 96 -1.689,40
TỔNG 96 6.201,98 96 9.854,77 96 -3.652,79

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-5.869 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 132.000 -> 125.300 (-5,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 109.763 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+518 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 60.800 -> 61.400 (+0,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ 864.000.000

Tổng tài sản: 53.050 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+1.918 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 135.800 -> 134.100 (-1,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 233.896.808 (+17.054.971)

Tổng tài sản: 31.366 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-252 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.000 -> 31.200 (+4%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 119.500 -> 117.900 (-1,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 25.710 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+293 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 70.900 -> 72.000 (+1,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 266.508.965

Tổng tài sản: 19.189 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.012 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 132.000 -> 125.300 (-5,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 18.927 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+513 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 21.500 -> 23.350 (+8,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 31.379.680

Cổ phiếu THD: 188.300 -> 193.600 (+2,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 17.365 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+146 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 60.800 -> 61.400 (+0,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.060.000

Tổng tài sản: 14.924 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-676 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 132.000 -> 125.300 (-5,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 12.640 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+353 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 95.000 -> 108.100 (+13,79%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 47.050 -> 48.650 (+3,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 9.083 tỷ đồng