TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/5 1242 1242,20 (+2,81(+0,23%)) 798.493.636 798.493.636
5/5 1256 1256,43 (+14,23(+1,15%)) 744427580 744.427.580
6/5 1250 1250,57 (-5,86(-0,47%)) 730503864 730.503.864
7/5 1241 1241,81 (-8,76(-0,70%)) 783041147 783.041.147

TRUNG BÌNH

764,12tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 764,12 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,53% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.356,00 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,98% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+2,42 (+0,20%)

CHỐT TUẦN: 1241,81

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/5 277 277,71 (-4,04(-1,43%)) 102.425.158 102.425.158
5/5 280 280,93 (+3,22(+1,16%)) 134823777 134.823.777
6/5 281 281,09 (+0,16(+0,06%)) 115078958 115.078.958
7/5 279 279,86 (-1,23(-0,44%)) 122304605 122.304.605

TRUNG BÌNH

118,66tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 118,66 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,62% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.276,00 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,07% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,89 (-0,67%)

CHỐT TUẦN: 279,86

 • THS
  58,99%
 • CTC
  52,08%
 • ECI
  32,24%
 • AGM
  25,51%
 • HTP
  24,74%
 • ABS
  -30,16%
 • MPT
  -28,57%
 • KDM
  -25%
 • PXT
  -22,64%
 • FUCVREIT
  -19,62%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
4/5 96 2.016,26 96 2.720,63 96 -704,37
5/5 96 1.008,41 96 1.743,94 96 -735,53
6/5 96 1.509,61 96 2.642,64 96 -1.133,03
7/5 96 1.830,68 96 2.146,68 96 -316,00
TỔNG 96 6.364,95 96 9.253,89 96 -2.888,94

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+876 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 131.000 -> 132.000 (+0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 115.632 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+2.333 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 58.100 -> 60.800 (+4,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 864.000.000

Tổng tài sản: 52.531 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+954 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 131.400 -> 135.800 (+3,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 216.841.837

Tổng tài sản: 29.447 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-927 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 27.250 -> 30.000 (+10,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 124.900 -> 119.500 (-4,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 25.962 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+151 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 131.000 -> 132.000 (+0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 19.939 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+187 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 70.200 -> 70.900 (+1%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 266.508.965

Tổng tài sản: 18.895 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+89 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 21.500 -> 21.600 (+0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 31.379.680 (*Ghi nhận tại ĐHCĐ thường niên 2021 của NH LienVietPostBank)

Cổ phiếu THD: 187.300 -> 188.300 (+0,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 16.855 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+656 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 58.100 -> 60.800 (+4,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.060.000

Tổng tài sản: 14.778 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+101 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 131.000 -> 132.000 (+0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 13.316 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-44 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 140.900 -> 140.200 (-0,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 8.911 tỷ đồng