TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/4 1215 1215,77 (-32,76(-2,62%)) 744.944.731 744.944.731
27/4 1219 1219,75 (+3,98(+0,33%)) 618169880 618.169.880
28/4 1229 1229,55 (+9,80(+0,80%)) 612697189 612.697.189
29/4 1239 1239,39 (+9,84(+0,80%)) 647160174 647.160.174

TRUNG BÌNH

655,74tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 655,74 triệu đơn vị/phiên, giảm 16,67% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.365,75 triệu đơn vị/phiên, giảm 16,97% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-9,14 (-0,73%)

CHỐT TUẦN: 1239,39

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/4 280 280,68 (-2,95(-1,04%)) 141.808.500 141.808.500
27/4 280 280,56 (-0,12(-0,04%)) 102397008 102.397.008
28/4 282 282,07 (+1,51(+0,54%)) 96909693 96.909.693
29/4 281 281,75 (-0,32(-0,11%)) 121410281 121.410.281

TRUNG BÌNH

115,63tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 115,63 triệu đơn vị/phiên, giảm 27,56% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.187,00 triệu đơn vị/phiên, giảm 26,98% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,88 (-0,66%)

CHỐT TUẦN: 281,75

 • VIE
  43,84%
 • THS
  43,4%
 • FUCVREIT
  30,6%
 • TSC
  25,88%
 • QHD
  25,71%
 • X20
  -22%
 • VE3
  -19,15%
 • TMT
  -19%
 • GDW
  -18,78%
 • DZM
  -18,46%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
26/4 96 2.367,71 96 2.251,54 96 116,18
27/4 96 2.044,70 96 1.614,95 96 429,75
28/4 96 1.864,21 96 1.471,07 96 393,14
29/4 96 1.647,69 96 2.002,97 96 -355,28
TỔNG 96 7.924,32 96 7.340,53 96 583,79

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-6.395 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 138.300 -> 131.000 (-5,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 114.756 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+1.469 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 56.400 -> 58.100 (+3,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ 864.000.000

Tổng tài sản: 50.198 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+5.291 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 107.000 -> 131.400 (+22,8%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 216.841.837

Tổng tài sản: 28.493 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-909 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.900 -> 27.250 (+1,3%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 129.500 -> 124.900 (-3,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 26.889 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.103 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 138.300 -> 131.000 (-5,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 19.788 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-2.212 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 78.500 -> 70.200 (-10,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 266.508.965

Tổng tài sản: 18.709 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+129 tỷ đồng

Cổ phiếu THD: 185.800 -> 187.300 (+0,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 16.091 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+413 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 56.400 -> 58.100 (+3,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.060.000

Tổng tài sản: 14.122 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-736 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 138.300 -> 131.000 (-5,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 13.215 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-419 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 147.500 -> 140.900 (-4,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 8.955 tỷ đồng