TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
29/11 1484 1484,84 (-8,19(-0,55%)) 1.012.516.709 1.012.516.709
30/11 1478 1478,44 (-6,40(-0,43%)) 1.084.948.409 1.084.948.409
1/12 1485 1485,19 (+6,75(+0,46%)) 876732002 876.732.002
2/12 1482 1482,05 (-3,14(-0,21%)) 763954615 763.954.615
3/12 1443 1443,32 (-38,73(-2,61%)) 1096303123 1.096.303.123

TRUNG BÌNH

966,89tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 966,89 triệu đơn vị/phiên, giảm 9,48% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 29.693,84 tỷ/phiên, giảm 10,50% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-49,71 (-3,33%)

CHỐT TUẦN: 1443,32

Phiên Chỉ số Khối lượng
29/11 460 460,58 (+1,96(+0,43%)) 163.573.480 163.573.480
30/11 458 458,05 (-2,53(-0,55%)) 173.584.694 173.584.694
1/12 455 455,81 (-2,25(-0,49%)) 136530715 136.530.715
2/12 458 458,23 (+2,42(+0,53%)) 134405817 134.405.817
3/12 449 449,27 (-8,96(-1,96%)) 159793675 159.793.675

TRUNG BÌNH

153,58tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 153,58 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,08% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.098,60 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,56% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-9,36 (-2,04%)

CHỐT TUẦN: 449,27

 • LDP
  45%
 • PTC
  39,49%
 • TNI
  37,69%
 • BXH
  37,25%
 • CEO
  34,92%
 • NAV
  -26,99%
 • SDU
  -23,02%
 • V12
  -22,56%
 • SD6
  -22,12%
 • SMA
  -19,4%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
29/11 96 2.136,08 96 2.672,44 96 -536,36
30/11 96 1.944,46 96 2.461,65 96 -517,20
1/12 96 1.181,97 96 2.297,21 96 -1.115,24
2/12 96 1.240,77 96 1.973,29 96 -732,53
3/12 96 976,09 96 1.379,53 96 -403,45
TỔNG 96 7.479,36 96 10.784,13 96 -3.304,77

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+6.899 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.500 -> 105.500 (+7,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 103.971 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.575 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 49.050 -> 47.700 (-2,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 55.637 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+95 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 110.700 -> 111.000 (+0,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 35.225 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+2.304 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 71.000 -> 72.000 (+1,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 24.600 -> 23.800 (-3,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 83.400 -> 82.700 (-0,84%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 123.700 -> 137.000 (+10,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 35.109 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-268 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 95.800 -> 94.900 (-0,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 28.251 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.866 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 31.350 -> 31.000 (-1,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 129.500 -> 120.400 (-7,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 26.668 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+597 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 23.900 -> 21.550 (-9,83%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 248.000 -> 251.500 (+1,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 87.409.333

Tổng tài sản: 22.721 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.190 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.500 -> 105.500 (+7,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 17.929 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-443 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 49.050 -> 47.700 (-2,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 15.652 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+794 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.500 -> 105.500 (+7,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 11.973 tỷ đồng