TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
22/11 1447 1447,25 (-5,10(-0,35%)) 1.269.016.063 1.269.016.063
23/11 1463 1463,63 (+16,38(+1,13%)) 880.068.167 880.068.167
24/11 1488 1488,87 (+25,24(+1,72%)) 1116907735 1.116.907.735
25/11 1500 1500,81 (+11,94(+0,80%)) 1014179042 1.014.179.042
26/11 1493 1493,03 (-7,78(-0,52%)) 1060467059 1.060.467.059

TRUNG BÌNH

1.068,13tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 1.068,13 triệu đơn vị/phiên, giảm 9,05% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 33.177,29 tỷ/phiên, giảm 5,03% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+40,68 (+2,80%)

CHỐT TUẦN: 1493,03

Phiên Chỉ số Khối lượng
22/11 444 444,62 (-9,35(-2,06%)) 185.870.890 185.870.890
23/11 448 448,60 (+3,97(+0,89%)) 134.805.255 134.805.255
24/11 455 455,58 (+6,98(+1,56%)) 128581112 128.581.112
25/11 459 459,67 (+4,09(+0,90%)) 123201634 123.201.634
26/11 458 458,63 (-1,04(-0,23%)) 151415547 151.415.547

TRUNG BÌNH

144,77tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 144,77 triệu đơn vị/phiên, giảm 26,25% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.035,60 tỷ/phiên, giảm 18,67% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+4,66 (+1,03%)

CHỐT TUẦN: 458,63

 • LDP
  45%
 • PTC
  39,49%
 • TNI
  37,69%
 • BXH
  37,25%
 • CEO
  34,92%
 • NAV
  -26,99%
 • SDU
  -23,02%
 • V12
  -22,56%
 • SD6
  -22,12%
 • SMA
  -19,4%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
22/11 96 2.233,20 96 1.666,67 96 566,53
23/11 96 1.397,11 96 1.149,04 96 248,06
24/11 96 1.685,13 96 2.619,15 96 -934,02
25/11 96 1.573,07 96 2.506,36 96 -933,29
26/11 96 1.681,68 96 3.789,19 96 -2.107,51
TỔNG 96 8.570,19 96 11.730,42 96 -3.160,23

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+3.942 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 94.500 -> 98.500 (+4,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 97.072 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+1.225 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 48.000 -> 49.050 (+2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 57.212 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+2.729 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 102.100 -> 110.700 (+8,42%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 35.130 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+488 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 73.000 -> 71.000 (-2,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 24.100 -> 24.600 (+2,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 17.971.087

Cổ phiếu SCG: 84.300 -> 83.400 (-1,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 118.700 -> 123.700 (+4,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 32.805 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+470 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.200 -> 31.350 (+3,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 127.600 -> 129.500 (+1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 28.534 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+1.518 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 90.700 -> 95.800 (+5,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 28.519 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

+904 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 22.600 -> 23.900 (+5,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 238.000 -> 248.000 (+4,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 22.124 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+680 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 94.500 -> 98.500 (+4,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 16.739 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+345 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 48.000 -> 49.050 (+2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 16.095 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+454 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 94.500 -> 98.500 (+4,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 11.179 tỷ đồng