TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/10 1395 1395,53 (+2,83(+0,20%)) 795.914.692 795.914.692
19/10 1395 1395,33 (-0,20(-0,01%)) 639.434.845 639.434.845
20/10 1393 1393,80 (-1,53(-0,11%)) 845890585 845.890.585
21/10 1384 1384,77 (-9,03(-0,65%)) 709066538 709.066.538
22/10 1389 1389,24 (+4,47(+0,32%)) 798130096 798.130.096

TRUNG BÌNH

757,69tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 757,69 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,44% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 22.070,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,20% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-3,46 (-0,25%)

CHỐT TUẦN: 1389,24

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/10 384 384,88 (+0,04(+0,01%)) 124.329.743 124.329.743
19/10 387 387,00 (+2,12(+0,55%)) 115.169.047 115.169.047
20/10 388 388,29 (+1,29(+0,33%)) 137016114 137.016.114
21/10 388 388,45 (+0,16(+0,04%)) 119486243 119.486.243
22/10 391 391,21 (+2,75(+0,71%)) 156183234 156.183.234

TRUNG BÌNH

130,44tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 130,44 triệu đơn vị/phiên, tăng 15,60% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.657,11 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,77% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+6,37 (+1,66%)

CHỐT TUẦN: 391,21

 • MCO
  56,52%
 • PDB
  48,03%
 • PSW
  48,03%
 • ICG
  46,15%
 • LCS
  45,24%
 • DAD
  -12%
 • CSV
  -11,68%
 • AAV
  -11,37%
 • SFC
  -11,21%
 • CMV
  -11,11%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
18/10 96 1.256,60 96 1.919,55 96 -662,95
19/10 96 1.491,79 96 1.985,63 96 -493,85
20/10 96 1.509,35 96 2.913,58 96 -1.404,23
21/10 96 1.180,19 96 1.996,31 96 -816,12
22/10 96 1.099,16 96 1.358,39 96 -259,23
TỔNG 96 6.537,08 96 10.173,46 96 -3.636,38

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-788 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 92.600 -> 91.800 (-0,86%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 985.502.921

Tổng tài sản: 90.469 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-700 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 57.300 -> 56.700 (-1,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.166.400.000

Tổng tài sản: 66.135 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+413 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 102.000 -> 103.300 (+1,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 317.341.075

Tổng tài sản: 32.781 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH)

+1.085 tỷ đồng

Cổ phiếu KSF: 73.300 -> 75.800 (+3,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.721.860

Cổ phiếu KLB: 23.800 -> 23.500 (-1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 15.903.617

Cổ phiếu SCG: 72.600 -> 72.600 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.500.000

Cổ phiếu SSH: 102.000 -> 106.200 (+4,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 162.500.000

Tổng tài sản: 30.583 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+2.292 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 91.300 -> 99.000 (+8,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 297.690.510

Tổng tài sản: 29.471 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-62 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 25.650 -> 24.550 (-4,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 74.894.733

Cổ phiếu VJC: 131.700 -> 131.800 (+0,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 28.490 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy

Người sáng lập CTCP Thaiholdings

-108 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB: 22.000 -> 20.850 (-5,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.244.090

Cổ phiếu THD: 229.500 -> 228.700 (-0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.909.333

Tổng tài sản: 20.361 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-197 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 57.300 -> 56.700 (-1,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 328.131.000

Tổng tài sản: 18.605 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-136 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 92.600 -> 91.800 (-0,86%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 169.938.526

Tổng tài sản: 15.600 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-91 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 92.600 -> 91.800 (-0,86%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 113.491.446

Tổng tài sản: 10.419 tỷ đồng