TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/1 1191 1191,94 (-2,26(-0,19%)) 747.415.059 747.415.059
19/1 1131 1131,00 (-60,94(-5,11%)) 986.187.155 986.187.155
20/1 1134 1134,68 (+3,68(+0,33%)) 839300719 839.300.719
21/1 1164 1164,21 (+29,53(+2,60%)) 721919685 721.919.685
22/1 1166 1166,78 (+2,57(+0,22%)) 758315840 758.315.840

TRUNG BÌNH

810,63tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 810,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,68% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.420,20 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,37% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-27,42 (-2,30%)

CHỐT TUẦN: 1166,78

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/1 230 230,50 (+5,04(+2,24%)) 158.192.999 158.192.999
19/1 224 224,02 (-6,48(-2,81%)) 280.943.827 280.943.827
20/1 233 233,26 (+9,23(+4,12%)) 173472737 173.472.737
21/1 240 240,27 (+7,02(+3,01%)) 132530678 132.530.678
22/1 240 240,12 (-0,16(-0,07%)) 153138824 153.138.824

TRUNG BÌNH

179,66tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 179,66 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,97% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.542,00 triệu đơn vị/phiên, giảm 0,85% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+14,65 (+6,50%)

CHỐT TUẦN: 240,12

 • VIG
  53,85%
 • HTP
  46%
 • ART
  45,28%
 • RIC
  39,85%
 • TCR
  39,19%
 • CAG
  -40,61%
 • TDT
  -25,96%
 • HHC
  -23,41%
 • BNA
  -22,39%
 • TDP
  -22,22%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
18/1 96 1.459,56 96 2.080,80 96 -621,24
19/1 96 2.660,76 96 2.529,32 96 131,44
20/1 96 2.493,60 96 2.258,66 96 234,94
21/1 96 1.472,61 96 1.748,21 96 -275,60
22/1 96 2.069,12 96 2.127,02 96 -57,91
TỔNG 96 10.155,65 96 10.744,01 96 -588,36

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-5.431 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 111.200 -> 105.000 (-5,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 91.980 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-734 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 44.500 -> 43.650 (-1,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ 864.000.000

Tổng tài sản: 37.714 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+297 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 27.900 -> 26.100 (-6,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 59.915.786

Cổ phiếu VJC: 131.800 -> 133.800 (+1,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.211.074

Tổng tài sản: 28.620 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+1.409 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 72.500 -> 79.000 (+8,97%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 216.841.837

Tổng tài sản: 17.131 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-937 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 111.200 -> 105.000 (-5,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 15.861 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+24 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 55.300 -> 55.400 (+0,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 242.280.879

Tổng tài sản: 13.422 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-207 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 44.500 -> 43.650 (-1,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 243.060.000

Tổng tài sản: 10.610 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-625 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 111.200 -> 105.000 (-5,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 10.593 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 127.800 -> 127.200 (-0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 8.085 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

-94 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 93.000 -> 93.300 (+0,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 36.850 -> 36.300 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 6.848 tỷ đồng