TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/8 850 850,15 (-0,59(-0,07%)) 237.510.681 237.510.681
18/8 846 846,43 (-3,72(-0,44%)) 227.510.848 227.510.848
19/8 851 851,21 (+4,78(+0,56%)) 240147222 240.147.222
20/8 848 848,21 (-3,00(-0,35%)) 285685594 285.685.594
21/8 854 854,78 (+6,57(+0,77%)) 286817402 286.817.402

TRUNG BÌNH

255,53tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 255,53 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,20% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.672,07 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,79% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+4,04 (+0,47%)

CHỐT TUẦN: 854,78

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/8 117 117,21 (+0,98(+0,84%)) 52.103.130 52.103.130
18/8 117 117,02 (-0,19(-0,16%)) 68.455.892 68.455.892
19/8 119 119,19 (+2,17(+1,85%)) 65840794 65.840.794
20/8 121 121,18 (+1,99(+1,67%)) 64709703 64.709.703
21/8 122 122,64 (+1,46(+1,20%)) 48512162 48.512.162

TRUNG BÌNH

59,92tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 59,92 triệu đơn vị/phiên, giảm 21,62% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 800,99 triệu đơn vị/phiên, giảm 34,55% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+6,41 (+5,51%)

CHỐT TUẦN: 122,64

 • HAP
  39,59%
 • SAV
  32,3%
 • EMC
  30,31%
 • PTL
  29,8%
 • MCG
  29,63%
 • VPS
  -30,16%
 • DAT
  -25,06%
 • VTL
  -24,32%
 • PDC
  -20,45%
 • TTE
  -19,05%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/8 96 138,00 96 240,87 96 -102,87
18/8 96 650,66 96 940,00 96 -289,34
19/8 96 320,65 96 343,47 96 -22,82
20/8 96 2.143,92 96 767,34 96 1.376,59
21/8 96 415,04 96 706,86 96 -291,82
TỔNG 96 3.668,27 96 2.998,53 96 669,74

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.139 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 87.400 -> 86.100 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 75.424 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-209 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 27.400 -> 27.200 (-0,73%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 36.312.580

Cổ phiếu VJC: 100.600 -> 99.600 (-0,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 21.128 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+175 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.100 -> 24.350 (+1,04%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 700.000.000

Tổng tài sản: 17.045 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-22 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 63.100 -> 63.000 (-0,16%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 216.041.837

Tổng tài sản: 13.611 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-196 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 87.400 -> 86.100 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 13.006 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-131 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 87.400 -> 86.100 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 8.686 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+281 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.050 -> 27.450 (+5,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 200.381.179

Tổng tài sản: 5.500 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-70 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 83.100 -> 82.000 (-1,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 5.212 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+51 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.100 -> 24.350 (+1,04%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.550.000

Tổng tài sản: 4.932 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+91 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 53.400 -> 52.600 (-1,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 19.800 -> 20.350 (+2,78%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 3.841 tỷ đồng