TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
27/7 785 785,17 (-43,99(-5,31%)) 422.707.490 422.707.490
28/7 813 813,36 (+28,19(+3,59%)) 328.490.834 328.490.834
29/7 790 790,84 (-22,52(-2,77%)) 362091753 362.091.753
30/7 801 801,13 (+10,29(+1,30%)) 188944703 188.944.703
31/7 798 798,39 (-2,74(-0,34%)) 249630878 249.630.878

TRUNG BÌNH

310,37tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 310,37 triệu đơn vị/phiên, giảm 0,18% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.921,92 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,88% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-30,77 (-3,71%)

CHỐT TUẦN: 798,39

Phiên Chỉ số Khối lượng
27/7 102 102,85 (-6,49(-5,93%)) 67.933.233 67.933.233
28/7 107 107,98 (+5,13(+4,99%)) 53.145.615 53.145.615
29/7 106 106,85 (-1,12(-1,04%)) 53048353 53.048.353
30/7 108 108,10 (+1,25(+1,17%)) 32369079 32.369.079
31/7 107 107,51 (-0,59(-0,55%)) 36775495 36.775.495

TRUNG BÌNH

48,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 48,65 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,63% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 443,81 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,80% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,82 (-1,66%)

CHỐT TUẦN: 107,51

 • DNM
  60,63%
 • DAT
  39,56%
 • VPS
  39,3%
 • TTZ
  38,71%
 • CET
  25%
 • FUEVN100
  -28,2%
 • PJC
  -25,65%
 • DAH
  -25,54%
 • TMX
  -24,68%
 • TVC
  -24,44%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
27/7 96 796,29 96 470,30 96 326,00
28/7 96 710,45 96 482,04 96 228,41
29/7 96 803,25 96 492,76 96 310,49
30/7 96 491,86 96 474,55 96 17,31
31/7 96 476,21 96 595,11 96 -118,91
TỔNG 96 3.278,06 96 2.514,76 96 763,30

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-438 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 88.000 -> 87.500 (-0,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 76.650 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.930 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 25.300 -> 23.950 (-5,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 36.312.580

Cổ phiếu VJC: 103.800 -> 94.500 (-8,96%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 19.979 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-3.605 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 26.850 -> 21.700 (-19,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 700.000.000

Tổng tài sản: 15.190 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+475 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 62.900 -> 65.100 (+3,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 216.041.837

Tổng tài sản: 14.064 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-76 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 88.000 -> 87.500 (-0,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 13.217 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-50 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 88.000 -> 87.500 (-0,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 8.827 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+50 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 23.850 -> 24.100 (+1,05%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 200.381.179

Tổng tài sản: 4.829 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-299 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 79.200 -> 74.500 (-5,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 4.735 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-1.043 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 26.850 -> 21.700 (-19,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.550.000

Tổng tài sản: 4.395 tỷ đồng

Cao Thị Ngọc Sương

Vợ của ông Bùi Thành Nhơn - Cổ đông lớn

+121 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 62.900 -> 65.100 (+3,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 54.944.685

Tổng tài sản: 3.577 tỷ đồng