TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
11/5 828 828,33 (+14,60(+1,79%)) 353.415.980 353.415.980
12/5 835 835,32 (+6,99(+0,84%)) 322.211.096 322.211.096
13/5 834 834,21 (-1,11(-0,13%)) 374602789 374.602.789
14/5 832 832,40 (-1,81(-0,22%)) 341117383 341.117.383
15/5 827 827,03 (-5,37(-0,65%)) 301891111 301.891.111

TRUNG BÌNH

338,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 338,65 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,47% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.317,77 triệu đơn vị/phiên, tăng 25,41% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+13,30 (+1,63%)

CHỐT TUẦN: 827,03

Phiên Chỉ số Khối lượng
11/5 111 111,57 (+1,55(+1,41%)) 52.564.312 52.564.312
12/5 111 111,78 (+0,20(+0,18%)) 57.996.849 57.996.849
13/5 111 111,86 (+0,09(+0,08%)) 70047045 70.047.045
14/5 111 111,34 (-0,52(-0,46%)) 61839799 61.839.799
15/5 109 109,02 (-2,32(-2,08%)) 72736639 72.736.639

TRUNG BÌNH

63,04tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,04 triệu đơn vị/phiên, tăng 33,57% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 561,77 triệu đơn vị/phiên, tăng 36,81% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,00 (-0,91%)

CHỐT TUẦN: 109,02

 • KMT
  40,82%
 • DST
  33,33%
 • TKC
  29,63%
 • TS4
  29,6%
 • SCI
  27%
 • DL1
  %
 • VE4
  %
 • EBA
  %
 • TCO
  %
 • SMT
  %
 • HUT
  43tr
 • KLF
  35,2tr
 • PVS
  32,1tr
 • ACB
  26,7tr
 • ART
  20,8tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
11/5 96 614,60 96 1.093,77 96 -479,16
12/5 96 700,68 96 632,20 96 68,48
13/5 96 815,52 96 777,11 96 38,41
14/5 96 3.178,92 96 760,42 96 2.418,50
15/5 96 899,73 96 820,98 96 78,75
TỔNG 96 6.209,45 96 4.084,48 96 2.124,97

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-438 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 97.500 -> 97.000 (-0,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 876.002.651

Tổng tài sản: 84.972 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.197 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 22.400 -> 22.850 (+2,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 36.312.580

Cổ phiếu VJC: 120.000 -> 114.000 (-5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 23.882 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+70 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 23.400 -> 23.500 (+0,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 700.000.000

Tổng tài sản: 16.450 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-76 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 97.500 -> 97.000 (-0,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 151.056.477

Tổng tài sản: 14.652 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-268 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 53.900 -> 52.600 (-2,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 206.041.837

Tổng tài sản: 10.838 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-50 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 97.500 -> 97.000 (-0,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 100.881.292

Tổng tài sản: 9.785 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+401 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.000 -> 28.000 (+7,69%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 200.381.179

Tổng tài sản: 5.611 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-108 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 83.800 -> 82.100 (-2,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 63.558.394

Tổng tài sản: 5.218 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 23.400 -> 23.500 (+0,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 202.550.000

Tổng tài sản: 4.760 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+241 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 61.000 -> 62.100 (+1,8%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 18.900 -> 20.250 (+7,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ: 174.130.290

Tổng tài sản: 3.877 tỷ đồng