TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/2 934 934,77 (-2,68(-0,29%)) 183.245.052 183.245.052
18/2 927 927,93 (-6,84(-0,73%)) 187.757.536 187.757.536
19/2 928 928,76 (+0,83(+0,09%)) 192170084 192.170.084
20/2 938 938,13 (+9,37(+1,01%)) 198339933 198.339.933
21/2 933 933,09 (-5,04(-0,54%)) 206753001 206.753.001

TRUNG BÌNH

193,65tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 193,65 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,63% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.360,54 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,46% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-4,36 (-0,47%)

CHỐT TUẦN: 933,09

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/2 109 109,57 (-0,17(-0,16%)) 33.072.085 33.072.085
18/2 110 110,07 (+0,51(+0,46%)) 44.195.139 44.195.139
19/2 109 109,30 (-0,78(-0,70%)) 30732367 30.732.367
20/2 109 109,57 (+0,28(+0,25%)) 36433182 36.433.182
21/2 108 108,09 (-1,49(-1,36%)) 37291547 37.291.547

TRUNG BÌNH

36,34tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 36,34 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,82% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 600,45 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,17% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,65 (-1,50%)

CHỐT TUẦN: 108,09

 • GVT
  74,14%
 • ICF
  50%
 • NTB
  50%
 • PPI
  50%
 • PXM
  50%
 • KHL
  -50%
 • HSM
  -48,64%
 • TNW
  -43,33%
 • MNB
  -39,95%
 • HBW
  -39,68%
 • ACB
  42,2tr
 • SHB
  32,1tr
 • NVB
  11,3tr
 • PVS
  7,3tr
 • ART
  6,9tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/2 96 334,25 96 462,68 96 -128,43
18/2 96 462,52 96 772,20 96 -309,68
19/2 96 653,86 96 874,05 96 -220,19
20/2 96 311,40 96 668,39 96 -356,99
21/2 96 355,18 96 488,25 96 -133,07
TỔNG 96 2.117,21 96 3.265,58 96 -1.148,36

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-88 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.000 -> 109.900 (-0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 96.273 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-7 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 28.600 -> 28.400 (-0,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 128.600 -> 128.600 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 27.026 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-15 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.000 -> 109.900 (-0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 16.601 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-105 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 23.700 -> 23.550 (-0,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 16.485 tỷ đồng

Ông Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

+254 tỷ đồng

Cổ phiếu GVR: 11.300 -> 11.500 (+1,77%)

Số cổ phiếu nắm giữ 1.271.002.419

Tổng tài sản: 14.617 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-10 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 110.000 -> 109.900 (-0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.087 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 54.200 -> 54.000 (-0,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ 191.687.507

Tổng tài sản: 10.351 tỷ đồng

Ông Huỳnh Văn Bảo

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR)

+160 tỷ đồng

Cổ phiếu GVR: 11.300 -> 11.500 (+1,77%)

Số cổ phiếu nắm giữ 800.119.010

Tổng tài sản: 9.201 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+221 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 107.100 -> 110.600 (+3,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 6.979 tỷ đồng

Ông Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+60 tỷ đồng

Cổ phiếu HHS: 4.430 -> 4.430 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 14.800.000

Cổ phiếu TCH: 44.250 -> 44.650 (+0,9%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.083.625

Tổng tài sản: 6.811 tỷ đồng