TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/2 930 930,73 (-10,02(-1,07%)) 153.967.122 153.967.122
11/2 934 934,67 (+3,94(+0,42%)) 179.353.088 179.353.088
12/2 937 937,68 (+3,01(+0,32%)) 228035142 228.035.142
13/2 938 938,24 (+0,56(+0,06%)) 177733077 177.733.077
14/2 937 937,45 (-0,79(-0,08%)) 204351144 204.351.144

TRUNG BÌNH

188,69tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 188,69 triệu đơn vị/phiên, giảm 13,32% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.174,30 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,89% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-3,30 (-0,35%)

CHỐT TUẦN: 937,45

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/2 103 103,97 (-0,94(-0,90%)) 44.718.942 44.718.942
11/2 104 104,78 (+0,80(+0,77%)) 28.160.813 28.160.813
12/2 108 108,51 (+3,74(+3,57%)) 44253356 44.253.356
13/2 108 108,19 (-0,32(-0,30%)) 40631747 40.631.747
14/2 109 109,74 (+1,55(+1,43%)) 35194212 35.194.212

TRUNG BÌNH

38,59tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 38,59 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,58% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 545,03 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,04% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+4,82 (+4,59%)

CHỐT TUẦN: 109,74

 • BHK
  50,89%
 • HLS
  50,35%
 • GTT
  50%
 • PSG
  50%
 • MVB
  39,62%
 • PCF
  -40%
 • FHN
  -39,92%
 • L12
  -39,71%
 • NTB
  -33,33%
 • SGO
  -33,33%
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
10/2 96 485,10 96 455,58 96 29,52
11/2 96 511,62 96 577,53 96 -65,90
12/2 96 1.024,76 96 1.078,67 96 -53,91
13/2 96 699,07 96 712,00 96 -12,93
14/2 96 907,73 96 989,43 96 -81,70
TỔNG 96 3.628,28 96 3.813,21 96 -184,92

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-3.854 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.400 -> 110.000 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 96.360 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-574 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 29.950 -> 28.600 (-4,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 131.200 -> 128.600 (-1,98%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 27.033 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-665 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.400 -> 110.000 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 16.616 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-455 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.350 -> 23.700 (-2,67%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 16.590 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-444 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.400 -> 110.000 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.097 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+19 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 54.100 -> 54.200 (+0,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 191.687.507

Tổng tài sản: 10.389 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-101 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 108.700 -> 107.100 (-1,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 6.758 tỷ đồng

Ông Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+187 tỷ đồng

Cổ phiếu HHS: 4.030 -> 4.430 (+9,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ 14.800.000

Cổ phiếu TCH: 43.050 -> 44.250 (+2,79%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.083.625

Tổng tài sản: 6.751 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-20 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.200 -> 26.100 (-0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.230 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-132 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.350 -> 23.700 (-2,67%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.550.000

Tổng tài sản: 4.800 tỷ đồng