TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/1 965 965,84 (-2,70(-0,28%)) 147.147.791 147.147.791
14/1 967 967,00 (+1,16(+0,12%)) 190.348.503 190.348.503
15/1 967 967,56 (+0,56(+0,06%)) 150040543 150.040.543
16/1 974 974,31 (+6,75(+0,70%)) 201250786 201.250.786
17/1 978 978,96 (+4,65(+0,48%)) 164136095 164.136.095

TRUNG BÌNH

170,58tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 170,58 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,75% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.075,33 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,35% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+10,42 (+1,08%)

CHỐT TUẦN: 978,96

Phiên Chỉ số Khối lượng
13/1 102 102,30 (+0,09(+0,08%)) 26.781.108 26.781.108
14/1 103 103,36 (+1,06(+1,03%)) 22.945.908 22.945.908
15/1 103 103,19 (-0,18(-0,17%)) 24732315 24.732.315
16/1 104 104,32 (+1,13(+1,09%)) 24715724 24.715.724
17/1 103 103,88 (-0,43(-0,42%)) 25130439 25.130.439

TRUNG BÌNH

24,86tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 24,86 triệu đơn vị/phiên, giảm 22,25% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 341,85 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,11% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,66 (+1,62%)

CHỐT TUẦN: 103,88

 • TNW
  96,39%
 • DC1
  50,85%
 • KHL
  50%
 • SCJ
  45,45%
 • GAB
  39,51%
 • DAS
  -46,15%
 • EPC
  -39,22%
 • NAW
  -36,99%
 • LM7
  -33,82%
 • C12
  -33,33%
 • ROS
  60,4tr
 • DLG
  49tr
 • CTG
  45tr
 • HPG
  33,6tr
 • SHB
  28,8tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
13/1 96 563,83 96 499,17 96 64,67
14/1 96 777,73 96 536,46 96 241,28
15/1 96 473,13 96 500,58 96 -27,45
16/1 96 489,50 96 448,28 96 41,22
17/1 96 412,26 96 382,63 96 29,63
TỔNG 96 2.716,47 96 2.367,12 96 349,35

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+88 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.800 -> 114.900 (+0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 100.653 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+421 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 28.100 -> 28.550 (+1,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 146.200 -> 148.200 (+1,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 30.994 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+560 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.200 -> 25.000 (+3,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 17.500 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+15 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.800 -> 114.900 (+0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.356 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+10 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 114.800 -> 114.900 (+0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.591 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 55.800 -> 56.000 (+0,36%)

Số cổ phiếu nắm giữ 191.687.507

Tổng tài sản: 10.735 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+63 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 115.100 -> 116.100 (+0,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.326 tỷ đồng

Ông Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+749 tỷ đồng

Cổ phiếu HHS: 3.050 -> 3.130 (+2,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 14.800.000

Cổ phiếu TCH: 34.650 -> 39.600 (+14,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.083.625

Tổng tài sản: 6.029 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+50 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 25.350 -> 25.600 (+0,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.130 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+162 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 24.200 -> 25.000 (+3,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.550.000

Tổng tài sản: 5.064 tỷ đồng