Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) - trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đã trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam với vốn chủ sở hữu là 4.836 tỷ và tổng tài sản là 12.912 tỷ (Tính đến ngày 30/9/2020).

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính vượt trội mang đẳng cấp quốc tế, ngoài việc quy tụ được đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trên thị trường tài chính, VPS đã đầu tư phát triển một hệ thống nền tảng giao dịch với công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Những kết quả đạt được đã giúp VPS ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam, trở thành một trong những định chế tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Cùng với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chúng tôi đang tiếp tục thu hút thêm những nhân sự chất lượng cao trong ngành tài chính với điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt nhất.

VPS cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính và phân tích. Là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động ngân hàng đầu tư là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của chúng tôi. Cụ thể, VPS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn, nợ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Một số thành tích tiêu biểu:

Giải thưởng “Nhà tư vấn là thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2020” do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

Giải thưởng “Công ty chứng khoán có ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu" & "Công ty chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất" năm 2020” do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG trao tặng.

Giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018-2019” do Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 trao tặng.

Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2017-2019” do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

Giải thưởng “Công ty Chứng khoán tiêu biểu năm 2017-2018: Hạng mục Tư vấn Phát hành riêng lẻ” do Diễn đàn M&A Việt Nam 2018 trao tặng.

Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2017-2018” và “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2017-2018” do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2017” và “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2017” tại The Asset Triple A Country Awards 2017, do Tạp chí The Asset trao tặng.

Giải thưởng “Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016-2017: Hạng mục tư vấn thát hành riêng lẻ”.

Giải thưởng “Best Bond House in Vietnam 2017” (Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam) do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng.

Giải thưởng “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Debt Capital Market House in Vietnam 2016) do Global Business Outlook bình chọn.

VPS SECURITIES J.S.C.

Established in 2006, VPS Securities (VPS) is one of the largest securities firms in Vietnam with total equity of VND4,836 billion (over USD200 million) and total assets of VND12,912 billion (over USD500 million) as of September 30, 2020.

In order to provide our clients with world-class products and services, VPS employs a team of highly skilled professionals and utilizes the latest technology and systems that are at the forefront of the industry. Our achievements show VPS’s strong commitment to being a solid partner and one of the most prominent investment banks in Vietnam, leveraging its investor networks both domestically and internationally.

As a full-fledged securities firm, VPS provides a comprehensive set of products and services to institutions and individuals. The key business areas of VPS include: securities brokerage & trading, financial services, investment banking, finance advisory and research. With investment banking at the heart of our business, VPS provides a wide range of professional advisory services in both equity and debt capital markets, mergers and acquisitions (M&A) and corporate finance restructure.

Achievements & Awards:

“Best Bond House in Vietnam 2020” by Alpha Southeast Asia Magazine;

“Securities Company with Outstanding IT Applications” and "Securities Company with Highest Customer Satisfaction” by IDG;

“The Best M&A Advisor of the Year 2018-2019” by the M&A Forum Vietnam 2019;

“Best Investment Bank 2017-2019” by Alpha Southeast Asia Magazine;

“The Securities Company of the Year 2016-2018: Private Equity Advisory Item” by M&A Forum;

“Best Corporate and Institutional Bank – Domestic, Vietnam” and “Best Bond Adviser – Domestic, Vietnam” by The Asset;

“Best Bond House in Vietnam 2017” by Alpha Southeast Asia magazine;

“Best Debt Capital Market House in Vietnam 2016” by Global Business Outlook;