CTCP Chứng khoán KIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam) được đổi tên sau khi mua lại cổ phần của Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS) vào tháng 12/2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities Co., Ltd, KIS Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các cổ đông khác. KIS Hàn Quốc thực hiện nâng cao tỷ lệ sở hữu dần qua các năm, tăng tỷ lệ vốn góp từ 48.8% lên 99.7% ở thời điểm hiện tại.

Korea Investment & Securities – KIS là một công ty đầu tư tài chính toàn diện trực thuộc Tập đoàn KIH với các mô hình lợi nhuận đa dạng, hiện thực hóa lợi nhuận trong tất cả các lĩnh vực như môi giới, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư (IB). Kể từ năm 2011 đến nay, KIS luôn đứng thứ 1 trong ngành xét về lợi nhuận ròng. Hiện tại, KIS Hàn Quốc không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn Châu Á, hướng đến trở thành công ty đầu tư tài chính hàng đầu khu vực.

KIS Việt Nam được hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty KIS Hàn Quốc với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và sự kết hợp của các chuyên gia từ nước ngoài, với đội ngũ nhân viên xuất sắc, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán và thị trường vốn trong nước. Trải qua 10 năm hoạt động, hướng đến mục tiêu trở thành Công ty Tài chính Chứng khoán dẫn đầu thị trường Việt Nam cả về dịch vụ lẫn sản phẩm, KIS Việt Nam đã liên tục tiến hành tăng vốn với tổng vốn điều lệ đạt 2,596 tỷ đồng (tháng 6/2020) và tiếp tục nâng cao hơn nữa trong tương lai. Song song với việc tăng vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh, KIS Việt Nam không ngừng cải tiến, chú trọng phát triển kỹ thuật quản trị điều hành và quản trị rủi ro nhằm tạo nên một môi trường đầu tư thuận tiện, chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cũng như cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

KIS Việt Nam nhận thấy các thương vụ M&A diễn ra ngày càng sôi động với quy mô tăng dần trên thị trường Việt Nam, và chúng tôi tích cực tham gia vào lĩnh vực này. Thương vụ điển hình là KIS Việt Nam tư vấn cho Dongwon Systems mua Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bao bì nhựa của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ tư vấn tổng thể, bao gồm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng, liên hệ với các đối tác, ký kết các thỏa thuận liên quan, tham gia vào quá trình nghiên cứu chuyên sâu doanh nghiệp, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, và tư vấn sau khi thâu tóm. KIS Việt Nam cũng tham gia giới thiệu tới các nhà đầu tư tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ doanh nghiệp Việt Nam ở các ngành hấp dẫn như dược, logistics, bất động sản…

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp cho các đối tác trong thương vụ M&A, KIS Việt Nam còn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Các nhà đầu tư có nhu cầu về vốn để thực hiện thương vụ M&A, cũng như triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh sau khi mua bán sáp nhập. KIS Việt Nam cung cấp vốn cho các doanh nghiệp thông qua việc mua cổ phần, trái phiếu bằng các hình thức khác nhau. Với ưu thế kinh nghiệm tới từ thị trường Hàn Quốc, chúng tôi đã triển khai tư vấn và đầu tư trái phiếu hoán đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH). Thương vụ yêu cầu tính tuân thủ cao, đồng thời có sự sáng tạo trong cách thức thực hiện, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia góp vốn đáng kể vào các công ty con của APH là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) và Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH).

Thành tích nổi bật:

Mạng lưới hoạt động: Hội sở, 2 chi nhánh, 4 phòng giao dịch.

Top 10 thị phần môi giới: các năm 2016, 2019, 2020 (6 tháng đầu năm), quý III/2020 (Top 8).

Công ty Chứng khoán nước ngoài đầu tiên cung cấp dịch vụ ETF AP/LP, Top 2 công ty chứng khoán về giao dịch APs/LPs Quỹ VFM VN30ETF

Top 1 thị phần về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch chứng quyền trên thị trường (Tháng 6/2020)

KIS Vietnam Securities Corporation

KIS Vietnam Securities Corporation (KIS Vietnam) was re-named after acquiring shares of Gia Quyen Securities Joint Stock Company (EPS) in December 2010 by Korea Investment & Securities Co., Ltd, (KIS) and Vietnam National Textile and Garment Group and other shareholders. KIS has gradually increased its ownership ratio over the years, from 48.8% to 99.7% so far.

Korea Investment & Securities (KIS) is a main subsidiary of KIH Group with diversified profit models, realizing profits in all areas such as brokerage, asset management and investment banking (IB). Since 2011, KIS has always ranked No. 1 in the industry in terms of net profit. Currently, KIS is constantly expanding its network of operations across the region, and aims to become Asia's leading financial investment company.

KIS Vietnam has been receiving strong supports from KIS Korea in terms of both capital and expertise. KIS Vietnam has an excellent team with many years of experience in finance-banking, auditing sector and capital markets. After 10 years of operation aiming to become the leading securities company in Vietnam in terms of both services and products, KIS Vietnam has continued to raise capital continuously with a total charter capital of more than VND 2,596 billion VND (as of June 2020) and continue to raise capital in the future. Together with the capital increase for business expansion, KIS Vietnam constantly improves and focuses on developing executive management techniques and risk management to create a convenient and professional investment environment for investors, as well as providing optimal financial solutions to customers.

KIS Vietnam recognizes the development of M&A deals in Vietnam market with raising amounts, and we actively participate in the field. Our typical M&A deal as the buyer advisor was that KIS Vietnam advised for Dongwon Systems to acquire Tan Tien Plastics Packaging JSC, the leading plastics packaging company in Vietnam. We provide full services for M&A, including market research, potential target contacts, agreements advice, due diligence, share purchase agreement, and post-deal services. KIS Vietnam also introduces to investors from Korea, Japan, Europe, and USA good Vietnamese companies in attractive sectors such as pharmaceuticals, logistics, real estates.

Besides direct M&A advice for buyers and sellers, KIS Vietnam implements supporting services. Investors need capital for acquirement, and company restructuring, as well as post-deal business development. KIS provides money to companies via share purchase, or bond investment with multiple types. With experience from Korean market, we advised and invested in exchangeable bond of An Phat Holdings (APH). The deal request high standard of legal compliance, combined with creativeness, bringing chances for investors to achieve stakes in subsidiaries of APH, which are An Phat Bioplastics JSC (AAA), and Hanoi Plastic JSC (NHH).

Outstanding Achievement:

Branch network: Head office, 2 branches, 4 transaction offices.

Top 10 brokerage market share: 2016, 2019, 1st half of 2020, 3rd quarter of 2020 (Top 8).

The 1st foreign securities company providing ETF AP/LP service, ranking at Top 2 active APs/LPs of VFM VN30ETF

Ranked 1st market share in trading value and volume of CW issued by KIS Vietnam (as of June 2020).