CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, BVSC liên tục ghi dấu ấn là công ty chứng khoán uy tín trên TTCK Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành và niêm yết, tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp. BVSC đã đồng hành cùng với hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều Bộ ngành, tỉnh, thành phố trên cả nước để thực hiện chuyển đổi mô hình sở hữu và phát hành chứng khoán ra công chúng.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và các quy định pháp luật, BVSC đã liên tục được vinh danh là “Công ty Chứng khoán Tư vấn M&A tiêu biểu thập kỷ”, “Công ty Chứng khoán tiêu biểu nhất năm 2018-2019”, “Công ty chứng khoán tiêu biểu và tốt nhất - hạng mục tư vấn cổ phần hóa/thoái vốn/M&A 7 năm liên tiếp (2013 – 2019)” tại Diễn đàn M&A Việt Nam thường niên do Báo Đầu tư và AVM Vietnam phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một số thành tích tiêu biểu khác:

Giải thưởng Công ty Chứng khoán Tư vấn tốt nhất Việt Nam năm 2018-2019, theo bình chọn của Tạp chí International Finance Magazine (Anh Quốc)

Giải thưởng Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019 – Hạng mục dịch vụ Ngân hàng Đầu tư do Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh và Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn.

Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 3 năm liên tiếp (2013 – 2015) và Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất các năm 2017 – 2020, Nhóm vốn hóa vừa tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu thường niên

Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2018-2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) đánh giá & bình chọn.

BAO VIET SECURITIES COMPANY

Over the past 20 years of establishment and development, BVSC has continuously marked itself as a reputable securities company on Vietnam's stock market, especially in the field of equitization advisory, issuance and listing consultancy, and M&A. BVSC has cooperated with hundreds of enterprises from many ministries, provinces and cities nationwide to transform the ownership model and issue securities to the public.

With a team of experienced experts, knowledgeable about the market and legal regulations, BVSC has continuously been honored as "The Best M&A Advisory Firms Of The Decade", "Best Securities Advisory Firm – Vietnam 2018-2019”, “The Best Securities Company – categories equitization/ divestment/ M&A advisory for 7 consecutive years (2013 - 2019)" at the Vietnam M&A Forum jointly organised by Vietnam Investment Review and AVM Vietnam under the auspices of the Ministry of Planning and Investment

Other Achievements & Awards:

Best Securities Advisory Firm – Vietnam 2018-2019, by International Finance Magazine (UK)

Vietnam Leading Brands 2019 – category Investment Banking.

Top 10 Best Annual Reports for 3 consecutive years (2013 - 2015) and Top 10 Best Annual Reports 2017 - 2020, Medium Cap Group at the Annual Vietnam Listed Company Awards.

Top 100 Sustainable Enterprises 2018 – 2019 held by the Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD), under the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).