Phuc Khang Corporation

Hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực BĐS, Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation luôn tự hào là đơn vị tiên phong phát triển công trình xanh tại Việt Nam, mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng trong việc cung cấp những dòng sản phẩm xanh chính phẩm tiêu chuẩn Quốc tế.

Bước sang năm thứ 10 trên hành trình xanh với những giá trị nhân văn bền vững, Nhà phát triển CTX Phuc Khang Corporation tiếp tục công cuộc kiến tạo cộng đồng xanh bằng việc ứng dụng những thành tựu hiện đại trên thế giới vào các dự án BĐS, đồng thời tăng cường kí kết hợp tác với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc để hiện thực hóa sứ mệnh “Tiên phong và thúc đẩy phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”.

Sản phẩm BĐS của Phúc Khang luôn hướng đến việc cung cấp những giải pháp tối ưu về không gian sống, hội tụ đầy đủ các yếu tố: tính sinh thái, giải pháp kinh tế - tiết kiệm, tạo năng lượng sống tích cực cho khách hàng và cộng đồng.

Mỗi sản phẩm BĐS Xanh của Phúc Khang dù tích hợp những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng vẫn không quên những giá trị bản sắc và yếu tố nhân văn truyền thống của dân tộc Việt. Kiến trúc xanh và tạo lập văn hóa cộng đồng là điểm đặc trưng nổi bật xuyên suốt các sản phẩm BĐS xanh của Phúc Khang, từ chuỗi đô thị thấp tầng EcoSun (Đồng Nai), Eco Village (Long An), Eco Town (TP. HCM); Làng Sen Việt Nam đến Chuỗi căn hộ Xanh chính phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế Diamond Lotus.

Trong định hướng chiến lược phát triển 2020-2025, Phúc Khang sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất với khát vọng kiến tạo những công trình xanh, kiến tạo nên những cộng đồng sống văn minh, hiện đại.

Một số thành tích tiêu biểu:

Chứng nhận đặc biệt về thi công bền vững và Thiết kế bền vững tại Vietnam Property Awards (2019); Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất và Dự án xanh tốt nhất cho dự án Diamond Lotus Riverside (2020).

Nhà phát triển BĐS uy tín nhất và Dự án Công trình xanh đáng sống nhất cho Dự án Diamond Lotus Riverside – Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức và Bộ Xây dựng bảo trợ (2018).

TOP 10 Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam BCI Asia Awards (2019, 2018, 2016).

Giải thưởng Sao Đỏ 2019, TOP 100 Doanh nhân TPHCM tiêu biểu 2020, Doanh nhân trẻ xuất sắc ASEAN 2019 dành cho CEO Lưu Thị Thanh Mẫu.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (2019).

Phuc Khang Corporation

For more than a decade in the real estate industry, Phuc Khang Corporation have always been proud of being a pioneer in green building development in Vietnam, providing customers with optimal solutions - the international green building standard product lines.

Entering the 10th year on a green journey with sustainable human values, Green Building Developer Phuc Khang Corporation continues the work of creating a green community by applying the world’s modern achievements into projects, at the same time, strengthens cooperation agreements with leading partners in the field of construction and architecture to actualize the mission. “Pioneer and promote the creation of a better lifestyle for public health and a sustainable humanistic ecological environment in accordance with global green standards”.

Phuc Khang's real estate products always aim to provide optimal solutions for living space, fully converging the following factors: ecology, economic - saving solutions, creating positive energy for customers and communities.

Each Green Real Estate product of Phuc Khang Corporation integrates advanced and modern technologies but still does not forget the identity values and traditional humanistic elements of the Vietnamese nation. Green architecture and creating community culture are prominent features throughout Phuc Khang's green products, from the low-rise urban chain: EcoSun (Dong Nai Province), Eco Town (HCM City), Eco Village and Vietnam Sen Village (Long An Province) to the genuine international green standard apartment chain - Diamond Lotus.

In the oriented development strategy of 2020-2025, Phuc Khang will continue to develop the land fund with the desire to build green buildings, create civilized and modern communities.

Some notable achievements:

Special Certificate in Sustainable Construction and Sustainable Design at Vietnam Property Awards (2019); Best Landscape Architectural Design and Best Green Project for Diamond Lotus Riverside Project (2020).

The most Prestigious Real Estate Developer and the most Livable Green Building Project for Diamond Lotus Riverside Project - Vietnam National Real Estate Award organized by the Vietnam Real Estate Association and sponsored by the Ministry of Construction (2018).

TOP 10 Vietnam's Leading Real Estate Developers BCI Asia Awards (2019, 2018, 2016).

Red Star Award 2019, TOP 100 Typical HCMC Entrepreneurs 2020, Outstanding Young Entrepreneurs of ASEAN 2019 for CEO Luu Thi Thanh Mau.

Certificate of Merit from the Minister of Construction (2019).