Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd

Điều hướng pháp lý tại Việt Nam hơn 25 năm qua

Baker McKenzie là một trong những công ty luật quốc tế lớn nhất tại Việt Nam và luôn được đánh giá tốt nhất trong ngành. Chúng tôi hỗ trợ toàn diện các thương vụ thương mại và doanh nghiệp, với hơn 30 mươi năm kinh nghiệm trong nghành trên mọi khía cạnh. Chúng tôi đã tạo điều kiện để mang lại cải cách pháp lý và đã góp phần định hình chính sách bằng cách tham gia vào quá trình soạn thảo Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu Trí tuệ, Luật Tổ chức Tín dụng, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Đất đai, Luật Lao động và một số soạn thảo pháp luật khác. Đồng thời, chúng tôi cũng giúp khách hàng chủ động nắm bắt các cơ hội và quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

Với vốn kiến thức bản địa chuyên sâu của chúng tôi - cùng với các nguồn lực rộng khắp 46 quốc gia - cho phép chúng tôi mang đến những giải pháp hiệu quả và sáng tạo phù hợp với chiến lược kinh doanh của đối tác. Dựa vào năng lực tổng hợp từ các lĩnh vực pháp luật và quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể hoàn thành các thương vụ một các hiệu quả với góc nhìn pháp lý sâu sắc hơn.

Một số thành tích tiêu biểu:

Law Firm of the Year by Chambers Asia Pacific 2018

Band 1 for Corporate/M&A by Chambers Asia Pacific 2009 – 2020

Tier 1 for Corporate M&A by Legal 500 Asia Pacific 2008 – 2020

Best M&A Law Firm of the Decade by M&A Forum 2009 – 2018

M&A Advisory Law Firm of the Year by M&A Forum 2017 – 2019

Tier 1 Law Firm for M&A by IFLR1000 2008 - 2018

Number One Legal Brand in Asia Pacific For Third Straight Year by Acritas Asia Pacific Brand Index 2019

Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd

Navigating legal complexities in Vietnam for more than 25 years

Baker McKenzie is one of the largest international law firms in Vietnam and consistently rated among the best. We assist with the whole spectrum of corporate and commercial transactions, bringing nearly three decades of market experience to every deal aspect. We have helped facilitate meaningful legal reform and have shaped policy by participating in the drafting process of the Securities Law, Investment Law, Intellectual Property Law, Law on Credit Institutions, Commercial Law, Competition Law, Land Law, Labor Code and several other pieces of legislation. At the same time, we help clients proactively manage emerging opportunities and risks.

Our in-depth local knowledge — coupled with far-reaching resources in 46 countries — enables us to create effective and innovative solutions tailored to your business strategies. Drawing on integrated capabilities across practices and borders, we execute deals efficiently and with greater legal insight.

Achievements & Awards:

Law Firm of the Year by Chambers Asia Pacific 2018

Band 1 for Corporate/M&A by Chambers Asia Pacific 2009 – 2020

Tier 1 for Corporate M&A by Legal 500 Asia Pacific 2008 – 2020

Best M&A Law Firm of the Decade by M&A Forum 2009 – 2018

M&A Advisory Law Firm of the Year by M&A Forum 2017 – 2019

Tier 1 Law Firm for M&A by IFLR1000 2008 - 2018

Number One Legal Brand in Asia Pacific For Third Straight Year by Acritas Asia Pacific Brand Index 2019