LM Capital

LM Capital là một đơn vị tư vấn chiến lược và tài chính độc lập ở thị trường Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một đối tác và cố vấn đáng tin cậy và hiệu quả, giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn Giao dịch và Tài chính Doanh nghiệp cho các khách hàng tại Việt Nam cũng như Tư vấn Đầu tư cho các nhà đầu tư muốn đầu tư vào nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Bất động sản, Cơ sở hạ tầng, FIGs, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Hàng tiêu dùng, Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe.

Thế mạnh của chúng tôi là sự kết hợp đội ngũ quản lý cùng với ban cố vấn đến từ cơ quan nhà nước, các công ty tư vấn nước ngoài, cho tới các tập đoàn tư nhân địa phương, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư và tư vấn cho khách hàng tại Việt Nam và Châu Á.

Thành tích tiêu biểu:

Giải thưởng Tổ chức Tư vấn Tiêu biểu Việt Nam năm 2019-2020 cho thương vụ huy động vốn cho CTCP Dược phẩm Pharmacity (2020)

LM Capital

LM Capital is an independent strategic and financial advisory firm with a focus in Vietnam. Our vision is to be a trusted and effective partner and adviser to our clients, enabling them to achieve their own goals.

We provide Corporate and Transaction Advisory to clients in Vietnam as well as Investment Advisory for investors who are investing into the Vietnam’s robust economy. Our expertise spans a wide array of sectors, including Real estate, Infrastructure, FIGs, Retail, Food & Beverage, Education and Healthcare.

The key management team and the board of advisors, with diverse working background from Government enterprises, foreign-owned services providers to leading local private corporates, have an extensive wealth of executing investment transactions and advising clients in Vietnam and Asia.

Significant Achievements:

Vietnam’s M&A Advisory Firm for the period 2019-2020 for Pharmacity’s fund raising transaction (2020)