TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/9 985 985,75 (-4,61(-0,47%)) 207.504.798 207.504.798
24/9 988 988,13 (+2,38(+0,24%)) 165.040.016 165.040.016
25/9 987 987,30 (-0,83(-0,08%)) 171566161 171.566.161
26/9 990 990,75 (+3,45(+0,35%)) 152560016 152.560.016
27/9 997 997,84 (+7,09(+0,72%)) 180737057 180.737.057

TRUNG BÌNH

175,48tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 175,48 triệu đơn vị/phiên, giảm 12,27% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.316,74 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,57% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+7,48 (+0,76%)

CHỐT TUẦN: 997,84

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/9 104 104,38 (+0,24(+0,23%)) 31.352.238 31.352.238
24/9 104 104,01 (-0,38(-0,36%)) 24.736.039 24.736.039
25/9 103 103,81 (-0,20(-0,19%)) 33162844 33.162.844
26/9 104 104,77 (+0,96(+0,92%)) 34117211 34.117.211
27/9 104 104,77 (0,00(0,00%)) 27076619 27.076.619

TRUNG BÌNH

30,09tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 30,09 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,13% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 475,48 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,03% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,63 (+0,60%)

CHỐT TUẦN: 104,77

 • EME
  72,98%
 • NBR
  60,34%
 • DC1
  50%
 • BTH
  49,12%
 • BDC
  46,07%
 • HAV
  -46,94%
 • GGS
  -39,22%
 • NPS
  -38,06%
 • BAL
  -33,06%
 • ASD
  -26,73%
 • ROS
  87,9tr
 • ITA
  30,6tr
 • TCB
  29,8tr
 • SHB
  28tr
 • VPB
  27,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
23/9 96 836,85 96 813,50 96 23,35
24/9 96 416,54 96 384,36 96 32,18
25/9 96 231,38 96 281,16 96 -49,78
26/9 96 344,03 96 429,43 96 -85,40
27/9 96 649,89 96 688,95 96 -39,06
TỔNG 96 2.478,69 96 2.597,41 96 -118,72

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+350 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.400 -> 119.800 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 104.945 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-272 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.350 -> 26.650 (+1,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 138.000 -> 136.600 (-1,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 28.580 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+60 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.400 -> 119.800 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.097 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-350 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.650 -> 22.150 (-2,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.505 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+40 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.400 -> 119.800 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.086 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+267 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 61.600 -> 63.000 (+2,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 12.026 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-150 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.610 -> 3.630 (+0,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 1.800 -> 1.900 (+5,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 26.800 -> 26.400 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 10.643 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+95 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 126.500 -> 128.000 (+1,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 8.076 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+40 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.000 -> 26.200 (+0,77%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.250 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+58 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 126.500 -> 128.000 (+1,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.945 tỷ đồng