TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
16/9 989 989,86 (+2,64(+0,27%)) 187.151.712 187.151.712
17/9 996 996,74 (+6,88(+0,70%)) 231.436.058 231.436.058
18/9 995 995,15 (-1,59(-0,16%)) 191036390 191.036.390
19/9 997 997,10 (+1,95(+0,20%)) 186921508 186.921.508
20/9 990 990,36 (-6,74(-0,68%)) 203600240 203.600.240

TRUNG BÌNH

200,03tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 200,03 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,73% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.945,23 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,34% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+3,14 (+0,32%)

CHỐT TUẦN: 990,36

Phiên Chỉ số Khối lượng
16/9 102 102,21 (+0,02(+0,02%)) 38.514.893 38.514.893
17/9 102 102,23 (+0,02(+0,02%)) 31.768.888 31.768.888
18/9 102 102,29 (+0,06(+0,06%)) 25408239 25.408.239
19/9 104 104,04 (+1,75(+1,71%)) 27312261 27.312.261
20/9 104 104,14 (+0,10(+0,10%)) 27241935 27.241.935

TRUNG BÌNH

30,05tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 30,05 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,57% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 500,66 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,30% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,94 (+1,90%)

CHỐT TUẦN: 104,14

 • SIV
  63,11%
 • MEG
  50%
 • CKH
  37,04%
 • DTG
  34,45%
 • HEJ
  33,57%
 • IME
  -48,53%
 • ATA
  -33,33%
 • RGC
  -31,82%
 • FTM
  -30%
 • TLD
  -28,81%
 • ROS
  93,7tr
 • TCB
  43tr
 • SHB
  35tr
 • FIT
  33,1tr
 • HPG
  29,2tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
16/9 96 557,79 96 599,95 96 -42,16
17/9 96 837,16 96 997,30 96 -160,15
18/9 96 1.232,35 96 1.196,50 96 35,85
19/9 96 591,57 96 582,33 96 9,24
20/9 96 1.526,48 96 1.883,83 96 -357,34
TỔNG 96 4.745,35 96 5.259,91 96 -514,56

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.628 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.400 -> 119.400 (-2,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 104.595 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-28 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.000 -> 26.350 (+1,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 138.200 -> 138.000 (-0,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 28.853 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-453 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.400 -> 119.400 (-2,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.036 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+35 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.600 -> 22.650 (+0,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.855 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-303 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.400 -> 119.400 (-2,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.045 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 61.800 -> 61.600 (-0,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.759 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+96 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.610 -> 3.610 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 1.700 -> 1.800 (+5,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 26.550 -> 26.800 (+0,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 10.792 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+259 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 122.400 -> 126.500 (+3,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.982 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-140 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.700 -> 26.000 (-2,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.210 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+158 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 122.400 -> 126.500 (+3,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.887 tỷ đồng