TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
9/9 974 974,12 (+0,04(+0,00%)) 155.334.471 155.334.471
10/9 970 970,26 (-3,86(-0,40%)) 161.444.710 161.444.710
11/9 969 969,31 (-0,95(-0,10%)) 154513898 154.513.898
12/9 976 976,07 (+6,76(+0,70%)) 141321199 141.321.199
13/9 987 987,22 (+11,15(+1,14%)) 189231330 189.231.330

TRUNG BÌNH

160,37tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 160,37 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,58% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.066,53 triệu đơn vị/phiên, giảm 19,01% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+13,14 (+1,35%)

CHỐT TUẦN: 987,22

Phiên Chỉ số Khối lượng
9/9 100 100,85 (-0,06(-0,06%)) 23.640.570 23.640.570
10/9 99 99,97 (-0,88(-0,87%)) 37.790.149 37.790.149
11/9 100 100,17 (+0,20(+0,20%)) 25473707 25.473.707
12/9 101 101,11 (+0,94(+0,94%)) 25809328 25.809.328
13/9 102 102,20 (+1,08(+1,07%)) 24403663 24.403.663

TRUNG BÌNH

27,42tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 27,42 triệu đơn vị/phiên, giảm 12,61% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 517,75 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,24% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,28 (+1,27%)

CHỐT TUẦN: 102,20

 • MEG
  143,33%
 • BAL
  70,77%
 • SPP
  50%
 • ATA
  50%
 • BTU
  47,9%
 • RTS
  -39,81%
 • MLS
  -39,23%
 • BLN
  -39,13%
 • DPC
  -33,49%
 • FTM
  -30,08%
 • ROS
  103,9tr
 • TCB
  38,6tr
 • HPG
  27,5tr
 • MBB
  21tr
 • ITA
  20,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
9/9 96 598,59 96 235,38 96 363,20
10/9 96 493,85 96 471,19 96 22,67
11/9 96 371,03 96 378,53 96 -7,50
12/9 96 251,02 96 308,25 96 -57,23
13/9 96 406,12 96 423,99 96 -17,87
TỔNG 96 2.120,61 96 1.817,34 96 303,27

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.139 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.100 -> 122.400 (+1,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 107.223 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.595 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 25.500 -> 26.000 (+1,96%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 130.400 -> 138.200 (+5,98%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 28.881 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+196 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.100 -> 122.400 (+1,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.489 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+840 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.400 -> 22.600 (+5,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.820 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+131 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 121.100 -> 122.400 (+1,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.348 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-57 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 62.100 -> 61.800 (-0,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.797 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-219 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.670 -> 3.610 (-1,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 1.900 -> 1.700 (-10,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 27.100 -> 26.550 (-2,03%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 10.696 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+341 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 117.000 -> 122.400 (+4,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.723 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+40 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.500 -> 26.700 (+0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.350 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+209 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 117.000 -> 122.400 (+4,62%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.729 tỷ đồng