TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
3/9 979 979,36 (-4,70(-0,48%)) 186.474.608 186.474.608
4/9 977 977,63 (-1,73(-0,18%)) 157392889 157.392.889
5/9 976 976,79 (-0,84(-0,09%)) 159540011 159.540.011
6/9 974 974,08 (-2,71(-0,28%)) 161159116 161.159.116

TRUNG BÌNH

201,93tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 201,93 triệu đơn vị/phiên, tăng 23,37% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.255,58 triệu đơn vị/phiên, tăng 29,88% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-9,98 (-1,01%)

CHỐT TUẦN: 974,08

Phiên Chỉ số Khối lượng
3/9 101 101,40 (-0,91(-0,89%)) 31.296.107 31.296.107
4/9 100 100,95 (-0,46(-0,45%)) 32684626 32.684.626
5/9 100 100,96 (+0,02(+0,02%)) 16771819 16.771.819
6/9 100 100,92 (-0,05(-0,05%)) 20337348 20.337.348

TRUNG BÌNH

31,38tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,38 triệu đơn vị/phiên, tăng 31,22% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 524,27 triệu đơn vị/phiên, tăng 30,80% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,40 (-1,37%)

CHỐT TUẦN: 100,92

 • CAD
  50%
 • BTU
  40%
 • NQN
  37,08%
 • TFC
  34,62%
 • G20
  33,33%
 • VLW
  -39,37%
 • RGC
  -34,78%
 • IN4
  -33,75%
 • ATA
  -33,33%
 • HAM
  -32%
 • ROS
  117,5tr
 • ITA
  36tr
 • VPB
  27tr
 • EIB
  24,2tr
 • HPG
  23,7tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
3/9 96 608,19 96 519,47 96 88,72
4/9 96 544,53 96 570,95 96 -26,41
5/9 96 318,96 96 461,64 96 -142,68
6/9 96 618,16 96 288,83 96 329,33
TỔNG 96 2.089,85 96 1.840,89 96 248,96

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.102 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.500 -> 121.100 (-1,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 106.084 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-342 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.000 -> 25.500 (-1,92%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 132.000 -> 130.400 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 27.285 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-363 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.500 -> 121.100 (-1,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.293 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-560 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.200 -> 21.400 (-3,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 14.980 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-242 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.500 -> 121.100 (-1,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.217 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 62.300 -> 62.100 (-0,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.854 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-364 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.800 -> 3.670 (-3,42%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.000 -> 1.900 (-5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 28.000 -> 27.100 (-3,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 10.916 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+6 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 116.900 -> 117.000 (+0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.382 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+10 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.450 -> 26.500 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.310 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+4 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 116.900 -> 117.000 (+0,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.520 tỷ đồng