TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/8 982 982,88 (-9,57(-0,96%)) 189.790.404 189.790.404
27/8 976 976,79 (-6,09(-0,62%)) 199.812.049 199.812.049
28/8 977 977,26 (+0,47(+0,05%)) 147213987 147.213.987
29/8 978 978,59 (+1,33(+0,14%)) 138392454 138.392.454
30/8 984 984,06 (+5,47(+0,56%)) 143163513 143.163.513

TRUNG BÌNH

163,67tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 163,67 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,08% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.816,47 triệu đơn vị/phiên, giảm 14,80% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-8,39 (-0,85%)

CHỐT TUẦN: 984,06

Phiên Chỉ số Khối lượng
26/8 102 102,81 (-0,44(-0,43%)) 26.330.663 26.330.663
27/8 102 102,86 (+0,05(+0,05%)) 23.482.463 23.482.463
28/8 102 102,32 (-0,53(-0,52%)) 25037234 25.037.234
29/8 101 101,94 (-0,39(-0,38%)) 20288949 20.288.949
30/8 102 102,32 (+0,38(+0,37%)) 24426504 24.426.504

TRUNG BÌNH

23,91tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 23,91 triệu đơn vị/phiên, giảm 7,13% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 400,82 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,80% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-0,93 (-0,90%)

CHỐT TUẦN: 102,32

 • BBS
  31,91%
 • SPI
  25%
 • ACM
  25%
 • VOS
  24,72%
 • IDJ
  24,53%
 • FTM
  -29,86%
 • VGP
  -26,64%
 • DPC
  -18,52%
 • HPM
  -17,65%
 • WSS
  -16%
 • ROS
  88,7tr
 • MBB
  40,2tr
 • HPG
  30,3tr
 • PVD
  20,3tr
 • ITA
  19,4tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
26/8 96 298,41 96 468,37 96 -169,96
27/8 96 814,27 96 880,81 96 -66,54
28/8 96 411,19 96 371,27 96 39,92
29/8 96 392,62 96 378,44 96 14,17
30/8 96 509,25 96 457,83 96 51,41
TỔNG 96 2.425,74 96 2.556,73 96 -130,99

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.314 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 125.000 -> 123.500 (-1,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 108.186 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-419 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.400 -> 26.000 (-1,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 134.000 -> 132.000 (-1,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 27.627 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-227 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 125.000 -> 123.500 (-1,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.655 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-840 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 23.400 -> 22.200 (-5,13%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.540 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-151 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 125.000 -> 123.500 (-1,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.459 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+57 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 62.000 -> 62.300 (+0,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.892 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+520 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.900 -> 3.800 (-2,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.200 -> 2.000 (-9,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 26.600 -> 28.000 (+5,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 11.280 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+25 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 116.500 -> 116.900 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.376 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+40 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.250 -> 26.450 (+0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.300 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+15 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 116.500 -> 116.900 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.517 tỷ đồng