TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
5/8 973 973,15 (-17,95(-1,81%)) 195.934.349 195.934.349
6/8 964 964,61 (-8,54(-0,88%)) 210.927.032 210.927.032
7/8 965 965,93 (+1,32(+0,14%)) 219152689 219.152.689
8/8 975 975,24 (+9,31(+0,96%)) 219237176 219.237.176
9/8 974 974,34 (-0,90(-0,09%)) 192308389 192.308.389

TRUNG BÌNH

207,51tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 207,51 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,31% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 7.631,36 triệu đơn vị/phiên, tăng 61,3% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-16,76 (-1,69%)

CHỐT TUẦN: 974,34

Phiên Chỉ số Khối lượng
5/8 102 102,91 (-0,80(-0,77%)) 31.008.864 31.008.864
6/8 101 101,89 (-1,02(-0,99%)) 42.825.511 42.825.511
7/8 101 101,89 (+0,00(+0,00%)) 27776329 27.776.329
8/8 102 102,90 (+1,01(+0,99%)) 25689242 25.689.242
9/8 102 102,79 (-0,12(-0,11%)) 28969745 28.969.745

TRUNG BÌNH

31,25tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,86% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 502,43 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,52% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-0,91 (-0,88%)

CHỐT TUẦN: 102,79

 • DNR
  71,43%
 • SGP
  50%
 • GTD
  49,46%
 • MRF
  44,97%
 • HPI
  42,22%
 • NQN
  -52,41%
 • EME
  -39,87%
 • BTR
  -39,71%
 • PTP
  -38,46%
 • ATA
  -33,33%
 • ROS
  100,1tr
 • HNG
  86,6tr
 • ITA
  50,9tr
 • VRE
  35,6tr
 • HPG
  33,3tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
5/8 96 516,46 96 802,49 96 -286,03
6/8 96 1.392,42 96 1.681,54 96 -289,12
7/8 96 540,93 96 758,22 96 -217,29
8/8 96 1.672,89 96 1.784,62 96 -111,72
9/8 96 388,95 96 524,32 96 -135,37
TỔNG 96 4.511,65 96 5.551,18 96 -1.039,53

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.015 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.200 (-1,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 105.296 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-133 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.050 -> 26.300 (+0,96%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 132.400 -> 131.700 (-0,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 27.577 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-347 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.200 (-1,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.157 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+455 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.450 -> 23.100 (+2,9%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 16.170 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-232 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.200 (-1,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.126 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-19 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 60.100 -> 60.000 (-0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.453 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-126 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.000 -> 4.180 (+4,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.200 -> 2.200 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 27.500 -> 27.100 (-1,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 10.994 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+498 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 108.000 -> 115.900 (+7,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.313 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-80 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 27.200 -> 26.800 (-1,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.370 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+131 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.450 -> 23.100 (+2,9%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.000.000

Tổng tài sản: 4.666 tỷ đồng

Dù đã là thành viên hội đồng quản trị của một số ngân hàng có lãnh đạo bị bắt bớ, nhưng may mắn tôi vẫn còn ngồi đây...