TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/6 946 946,95 (-6,66(-0,70%)) 174.370.028 174.370.028
18/6 944 944,01 (-2,94(-0,31%)) 166.941.576 166.941.576
19/6 949 949,69 (+5,68(+0,60%)) 147358054 147.358.054
20/6 959 959,18 (+9,49(+1,00%)) 185490163 185.490.163
21/6 959 959,20 (+0,02(+0,00%)) 206137401 206.137.401

TRUNG BÌNH

176,06tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 176,06 triệu đơn vị/phiên, tăng 20,91% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.242,96 triệu đơn vị/phiên, tăng 20,02% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+5,59 (+0,59%)

CHỐT TUẦN: 959,20

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/6 103 103,50 (+0,04(+0,04%)) 22.277.737 22.277.737
18/6 103 103,75 (+0,25(+0,24%)) 28.362.637 28.362.637
19/6 103 103,77 (+0,02(+0,02%)) 19294590 19.294.590
20/6 105 105,06 (+1,29(+1,24%)) 29418508 29.418.508
21/6 104 104,85 (-0,21(-0,20%)) 27311782 27.311.782

TRUNG BÌNH

25,33tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 25,33 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,66% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 321,09 triệu đơn vị/phiên, tăng 14,23% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,39 (+1,34%)

CHỐT TUẦN: 104,85

 • SIP
  100%
 • SPC
  98,69%
 • VGL
  89,29%
 • BEL
  87,88%
 • C69
  58,41%
 • CH5
  -40%
 • BBM
  -39,5%
 • HES
  -34,62%
 • TTL
  -33,66%
 • CEC
  -33,33%
 • ROS
  60,1tr
 • TCB
  40,9tr
 • SHB
  37,3tr
 • HPG
  28,4tr
 • VRE
  25,3tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/6 96 774,56 96 658,07 96 116,49
18/6 96 778,95 96 760,62 96 18,32
19/6 96 814,06 96 786,41 96 27,65
20/6 96 628,11 96 623,36 96 4,74
21/6 96 1,716,28 96 2,061,43 96 -345,14
TỔNG 96 4.711,96 96 4.889,90 96 -177,94

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-876 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.500 -> 114.500 (-0,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 100.302 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+247 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.600 -> 26.600 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 39.559.095

Cổ phiếu VJC: 121.700 -> 123.200 (+1,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ 164.911.714

Tổng tài sản: 21.369 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-151 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.500 -> 114.500 (-0,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.296 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+521 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.950 -> 23.700 (+3,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 694.433.990

Tổng tài sản: 16.458 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-278 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.410 -> 4.340 (-1,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.600 -> 2.500 (-3,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 30.700 -> 30.000 (-2,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 12.127 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-101 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.500 -> 114.500 (-0,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.551 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-458 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 59.400 -> 57.000 (-4,04%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 10.881 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+120 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 89.100 -> 91.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 62.977.904

Tổng tài sản: 5.731 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+170 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 24.700 -> 25.550 (+3,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.120 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+151 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.950 -> 23.700 (+3,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 201.150.751

Tổng tài sản: 4.767 tỷ đồng

Với mức tăng trưởng lợi nhuận và ROE dự báo ở mức cao nhất trong khu vực thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá hấp dẫn và nhiều thời điểm lên dốc trong giai đoạn tới.