TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/4 988 988,53 (+7,77(+0,79%)) 188.617.709 188.617.709
2/4 985 985,81 (-2,72(-0,28%)) 236.019.331 236.019.331
3/4 984 984,46 (-1,35(-0,14%)) 216942376 216.942.376
4/4 986 986,91 (+2,45(+0,25%)) 165304651 165.304.651
5/4 989 989,26 (+2,35(+0,24%)) 189284916 189.284.916

TRUNG BÌNH

199,23tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 199,23 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,47% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.160,15 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,21% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+8,5 (+0,87%)

CHỐT TUẦN: 989,26

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/4 107 107,72 (+0,29(+0,27%)) 27.768.726 27.768.726
2/4 107 107,48 (-0,24(-0,22%)) 29.278.695 29.278.695
3/4 107 107,30 (-0,19(-0,17%)) 38988023 38.988.023
4/4 107 107,42 (+0,12(+0,11%)) 30070348 30.070.348
5/4 107 107,87 (+0,45(+0,42%)) 30326543 30.326.543

TRUNG BÌNH

31,29tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,29 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,36% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 436,08 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,38% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,43 (+0,4%)

CHỐT TUẦN: 107,87

 • VNX
  89,66%
 • NQN
  72,92%
 • VIM
  71,23%
 • HFC
  51,71%
 • KHD
  51,67%
 • TAW
  -55,51%
 • EME
  -44,71%
 • MTP
  -40%
 • THN
  -40%
 • HNF
  -39,95%
 • EIB
  174,2tr
 • GEX
  40,8tr
 • ROS
  40,5tr
 • ITA
  31tr
 • DLG
  26,9tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
1/4 96 530,35 96 445,26 96 85,09
2/4 96 854,21 96 577,27 96 276,94
3/4 96 501,52 96 551,90 96 -50,38
4/4 96 428,39 96 458,73 96 -30,34
5/4 96 515,56 96 550,92 96 -35,37
TỔNG 96 2.830,03 96 2.584,09 96 245,94

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-701 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.900 -> 115.100 (-0,69%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 100.828 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-650 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.000 -> 29.250 (-2,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 116.500 -> 112.800 (-3,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 168.509.229

Tổng tài sản: 20.060 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-121 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.900 -> 115.100 (-0,69%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.387 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+160 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 32.200 -> 32.500 (+0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 17.361 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-135 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 5.130 -> 5.120 (-0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ART: 2.600 -> 2.900 (+11,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 32.000 -> 31.650 (-1,09%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 12.877 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-81 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.900 -> 115.100 (-0,69%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.611 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+210 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 55.800 -> 56.900 (+1,97%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 10.861 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-44 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 84.800 -> 84.100 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 62.581.554

Tổng tài sản: 5.263 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+46 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 32.200 -> 32.500 (+0,93%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 5.029 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

-12 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 84.300 -> 88.300 (+4,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 25.600 -> 25.400 (-0,78%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 4.922 tỷ đồng

Với mức tăng trưởng lợi nhuận và ROE dự báo ở mức cao nhất trong khu vực thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá hấp dẫn và nhiều thời điểm lên dốc trong giai đoạn tới.