TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
2/12 959 959,31 (-11,44(-1,18%)) 210.999.350 210.999.350
3/12 953 953,43 (-5,88(-0,61%)) 264.937.828 264.937.828
4/12 965 965,90 (+12,47(+1,31%)) 210095558 210.095.558
5/12 963 963,27 (-2,63(-0,27%)) 194538257 194.538.257
6/12 963 963,56 (+0,29(+0,03%)) 171819421 171.819.421

TRUNG BÌNH

210,48tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 210,48 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,16% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.761,39 triệu đơn vị/phiên, tăng 34,90% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-7,19 (-0,74%)

CHỐT TUẦN: 963,56

Phiên Chỉ số Khối lượng
2/12 100 100,90 (-1,60(-1,56%)) 26.207.189 26.207.189
3/12 101 101,07 (+0,17(+0,17%)) 26.155.781 26.155.781
4/12 102 102,47 (+1,40(+1,39%)) 24008213 24.008.213
5/12 102 102,37 (-0,11(-0,10%)) 25194259 25.194.259
6/12 102 102,50 (+0,13(+0,13%)) 26575116 26.575.116

TRUNG BÌNH

25,63tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 25,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,69% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 392,81 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,51% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,00 (+0,00%)

CHỐT TUẦN: 102,50

 • NET
  57,32%
 • NAV
  38,05%
 • DPS
  33,33%
 • PGD
  33,13%
 • CSC
  29,17%
 • VC1
  -31,51%
 • VTJ
  -30,53%
 • TTB
  -30,19%
 • BTW
  -23,66%
 • DNY
  -23,53%
 • ROS
  201,2tr
 • VHM
  47,5tr
 • FLC
  41,8tr
 • HPG
  39tr
 • HAI
  29,3tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
2/12 96 487,40 96 506,23 96 -18,83
3/12 96 759,09 96 986,28 96 -227,19
4/12 96 738,27 96 941,92 96 -203,65
5/12 96 568,77 96 605,68 96 -36,90
6/12 96 328,63 96 359,45 96 -30,83
TỔNG 96 2.882,16 96 3.399,56 96 -517,40

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+175 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.700 -> 115.900 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 101.529 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-54 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.500 -> 27.800 (+4,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 144.900 -> 144.400 (-0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 30.199 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+30 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.700 -> 115.900 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.507 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+700 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.850 -> 23.850 (+4,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 16.695 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 115.700 -> 115.900 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.692 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 56.800 -> 57.000 (+0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 191.687.507

Tổng tài sản: 10.926 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+204 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.650 -> 4.550 (-2,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.100 -> 2.300 (+9,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 24.300 -> 25.000 (+2,88%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.497 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+114 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 109.000 -> 110.800 (+1,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 6.991 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+361 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 25.900 -> 27.700 (+6,95%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.551 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+203 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.850 -> 23.850 (+4,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.550.000

Tổng tài sản: 4.831 tỷ đồng