TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/11 1002 1002,91 (-7,12(-0,70%)) 184.310.829 184.310.829
19/11 1008 1008,35 (+5,44(+0,54%)) 232.356.619 232.356.619
20/11 1000 1000,56 (-7,79(-0,77%)) 210309868 210.309.868
21/11 987 987,89 (-12,67(-1,27%)) 215011817 215.011.817
22/11 977 977,78 (-10,11(-1,02%)) 230361034 230.361.034

TRUNG BÌNH

214,47tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 214,47 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,12% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.167,76 triệu đơn vị/phiên, giảm 7,03% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-32,25 (-3,19%)

CHỐT TUẦN: 977,78

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/11 105 105,15 (-0,88(-0,83%)) 20.541.253 20.541.253
19/11 105 105,49 (+0,34(+0,32%)) 19.599.736 19.599.736
20/11 104 104,91 (-0,58(-0,55%)) 17253884 17.253.884
21/11 104 104,74 (-0,17(-0,16%)) 21945883 21.945.883
22/11 103 103,09 (-1,66(-1,58%)) 25543206 25.543.206

TRUNG BÌNH

20,98tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 20,98 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,54% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 300,42 triệu đơn vị/phiên, giảm 22,99% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-2,94 (-2,77%)

CHỐT TUẦN: 103,09

 • V15
  50%
 • CTW
  46,67%
 • SHC
  45,61%
 • GCB
  40%
 • PIS
  40%
 • DCR
  -50,94%
 • BQB
  -40%
 • KCB
  -37,04%
 • FRC
  -36,25%
 • HLA
  -33,33%
 • ROS
  139,4tr
 • CTG
  77,7tr
 • FLC
  46,5tr
 • MBB
  37,7tr
 • HPG
  32,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
18/11 96 377,29 96 464,39 96 -87,10
19/11 96 818,95 96 819,02 96 -0,07
20/11 96 643,51 96 660,13 96 -16,62
21/11 96 791,02 96 1.135,49 96 -344,47
22/11 96 1.371,82 96 1.393,23 96 -21,41
TỔNG 96 4.002,59 96 4.472,26 96 -469,67

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.978 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.600 -> 116.200 (-2,84%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 101.792 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-80 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 28.350 -> 27.800 (-1,94%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 143.300 -> 143.000 (-0,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 29.916 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-514 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.600 -> 116.200 (-2,84%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.553 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-385 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.650 -> 22.100 (-2,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.470 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-343 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.600 -> 116.200 (-2,84%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.722 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-286 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 58.500 -> 57.000 (-2,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 10.881 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+80 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.160 -> 4.590 (+10,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.200 -> 2.100 (-4,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 24.900 -> 24.950 (+0,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.487 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-410 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 118.500 -> 112.000 (-5,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.067 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-60 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.200 -> 25.900 (-1,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.190 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-111 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.650 -> 22.100 (-2,43%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.550.000

Tổng tài sản: 4.476 tỷ đồng